Afgørelse

Sagsnummer
22/04124

Lovgivning

 • Markedsføringsloven 2017 - gældende
 • 5
 • 13

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for markedsføring af køkkenserie med miljø- og bæredygtighedsudsagn

Det var vildledende, at en virksomhed markedsførte en køkkenserie med udsagn om bæredygtighed og miljøvenlighed på virksomhedens hjemmeside, da virksomheden ikke havde dokumentation for rigtigheden af de anvendte udsagn.

Forbrugerombudsmanden blev i november 2021 opmærksom på, at en virksomhed markedsførte en køkkenserie med udsagn om bæredygtighed og miljøvenlighed. Forbrugerombudsmanden kunne konstatere, at virksomheden anvendte følgende udsagn i deres markedsføring af køkkenserien:

 • Bæredygtigt køkken
 • Bæredygtigt køkkenvalg
 • Bæredygtig hverdag
 • Dette gør (…) til et bæredygtigt (…) valg fra inderst til yderst
 • En bæredygtig serie, der er til at betale
 • Et miljøvenligt køkken fra inderst til yderst
 • Med et miljøvenligt køkken fra (…) får du mulighed for at vælge bæredygtighed uden at gå på kompromis med kvalitet og design
 • Den grønne overflade er 100% genanvendt plastfolie. Dette gør (…) til et grønt, miljøvenligt og bæredygtigt valg fra inderst til yderst
 • En miljøvenlig nyhed i høj kvalitet konstrueret af genanvendte materialer

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at bæredygtighedsudsagnene var egnede til at give forbrugerne det indtryk, at køkkenserien var lavet af bæredygtige materialer, og derfor ikke tærede på Jordens ressourcer. Det, at dele af køkkenserien var lavet af træ fra bæredygtigt skovbrug, indebar ikke, at køkkenserien i sin helhed var bæredygtig. Dette skyldes, at træet efterfølgende har undergået bearbejdning, og at et produkt typisk også består af andre materialer.

Det var endvidere Forbrugerombudsmandens opfattelse, at miljøudsagnene var egnede til at give forbrugerne det indtryk, at køkkenserien var væsentligt mindre belastende for miljøet end tilsvarende køkkenmodeller. Virksomheden kunne ikke dokumentere, at deres produkter generelt belastede klimaet og miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter ved en livscyklusanalyse.

Endelig bemærkede Forbrugerombudsmanden, at udsagnet om at ”Bæredygtigt køkken” er lavet i genanvendte materialer, med et billede af et færdigt køkken, inkl. hårde hvidevare, armatur mv., kunne give anledning til tvivl om, hvorvidt hele køkkenet, inkl. armatur, hårde hvidevarer mv., eller blot køkkenskabene er lavet af genanvendte materialer.

Forbrugerombudsmanden indskærpede vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8, over for virksomheden.

Forbrugerombudsmanden henledte i øvrigt også virksomhedens opmærksomhed på, at udsagn om, at virksomheden arbejder sig mod en bæredygtig hverdag, forudsætter en konkret målbar plan for hvordan bæredygtigheden opnås, og at denne skal være verificeret af en uafhængig instans. I denne forbindelse henviste Forbrugerombudsmanden også til sin kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring[1]

[1] Rapport (forbrugerombudsmanden.dk)