Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/10370

Lovgivning

  • 3

Markedsføring af "klima venlig kørsel" forklaret med taxiens energiklasse

Et taxiselskabs vogne var mærket med ”klima venlig kørsel” forklaret med vognens energiklasse. Det skulle godtgøres, at kørslen har en væsentlig mindre indvirkning på klimaet end kørslen hos konkurrenterne i vogne i samme energiklasser.

Der stilles energi- og miljøkrav til taxier. Fra 1. oktober 2013 skal biler som anvendes og registreres til taxikørsel være i energiklasse B eller bedre. Et taxiselskab markedsførte sig blandt andet med, at der var påsat miljømærker på vognene. Mærket angav ”klima venlig kørsel” forklaret med vognens energiklasse.

Markedsføring, der relaterer sig til miljøet eller klimaet skal til enhver tid være retvisende. Forbrugerombudsmanden meddelte taxiselskabet, at det måtte anses for tvivlsomt, om klimavenlig kørsel kan forklares med angivelse af den energiklasse, der efter lovgivningen er fastsat for vogntypen, eller udsagnet i sig selv er egnet til at vildlede forbrugeren, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Selskabet skulle derfor godtgøre, at kørslen havde en væsentlig mindre indvirkning på klimaet end kørslen hos konkurrenterne i vogne i samme energiklasser, fx ved påvisning af et markant mindre brændstof end konkurrenterne. Selskabet skulle også dokumentere, at vogne med energiklasse A og B ”hæver sig over særlovgivningens energi- og miljøkrav til taxier”, idet energiklasserne går op til A+++.

Taxiselskabet meddelte Forbrugerombudsmanden, at man havde fjernet mærkerne fra selskabets vogne og omtalen på selskabets hjemmeside.