Afgørelse

Sagsnummer
20/09657

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Markedsføring af dieselprodukt med miljømæssige udsagn var vildledende

Tankstations markedsføring af et dieselprodukt på bagenden af en af virksomhedens tankbiler med udsagnene ”Klimadiesel” og ”vi kører på Klimadiesel – Skal du med på vognen?” med to grønne blade samt et billede af en sennepsblomstermark var vildledende, da markedsføringen gav forbrugeren et indtryk af, at produktet var mindre skadeligt for miljøet end det faktisk var.

Forbrugerombudsmanden modtog flere klager over, at en virksomhed markedsførte et dieselprodukt under betegnelsen ”Klimadiesel” på virksomhedens hjemmeside.

I den forbindelse blev Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at virksomheden også havde haft nogle tankbiler stående eller kørt rundt i Danmark med udsagnene ”Klimadiesel” og ”Vi kører på Klimadiesel – Skal du med på vognen?” med to grønne blade samt et billede af en sennepsblomstermark.

Forbrugerombudsmanden anmodede virksomheden om dokumentation for de pågældende miljøudsagn.

Virksomheden oplyste, at der foreligger et lovkrav om, at dieselprodukter på det danske marked skal være iblandet minimum 1 % biobrændstof, ligesom biobrændstoffer skal udgøre mindst 7, 6 % af virksomheders samlede årlige salg af brændstoffer, og at det markedsførte produkt var iblandet op til 25 % biobrændstof, hvorfor virksomheden havde vurderet, at produktet udgjorde en klimamæssig gevinst. Virksomheden oplyste endvidere, at ”Klimadiesel” kun var tænkt som markedsført over for erhvervsdrivende, og at det alene blev solgt på virksomhedens BTB-anlæg.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at miljøudsagnene var vildledende og i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, stk. 1. Det skyldtes, at markedsføringen af produktet som ”Klimadiesel” efter Forbrugerombudsmandens opfattelse gav forbrugeren et indtryk af, at produktet ikke kun var væsentligt bedre end tilsvarende produkter, men at produktet også var mindre skadeligt for miljøet end det faktisk var. Da produktet maksimalt indeholdte 25 % biobrændstof og størstedelen af produktet således fortsat var fossilt brændstof, var markedsføringen egnet til at give forbrugerne en fejlagtig opfattelse af produktet.

Det kunne ikke føre til en ændret vurdering, at virksomheden oplyste, at ”Klimadiesel” ikke var tiltænkt forbrugerne, da markedsføringen på tankbilerne var placeret et sted, hvor forbrugerne ville kunne se den, hvorfor markedsføringen ville kunne præge forbrugerens køberadfærd.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne over for virksomheden.