Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/15521

Lovgivning

  • 1
  • 4

Krav om dokumentation for aftaler indgået via telefon

En erhvervsdrivende, der indgår telefoniske aftaler med forbrugere, skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale. I modsat fald kan kravet ikke gøres gældende over for forbrugeren.

En erhvervsdrivende havde telefonisk rettet henvendelse til en række forbrugere med henblik på at sælge tidsskriftsabonnementer. Efterfølgende opstod der uenighed mellem den erhvervsdrivende og forbrugerne om, hvorvidt der i den forbindelse var blevet indgået en aftale om løbende levering af de pågældende tidsskrifter.

Forbrugerombudsmanden udtalte i den forbindelse bl.a., at hvis en erhvervsdrivende kontakter forbrugere telefonisk med henblik på indgåelse af en aftale, så er det den erhvervsdrivende, der efterfølgende skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale med de pågældende forbrugere.

Forbrugerombudsmanden udtalte endvidere, at hvis ikke den erhvervsdrivende i disse tilfælde kan fremlægge dokumentation for, at der er indgået en aftale og det præcise indhold af denne aftale, vil konsekvensen være, at den erhvervsdrivende ikke vil kunne gøre krav gældende mod forbrugeren i denne anledning.