Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/09080, 14/00766, 09/06635 m.fl.

Lovgivning

  • 1

Praksis vedr. forsendelser uden navn - offentlig information eller skrift

Offentlig information mv. kan altid omdeles uanset en tilmelding til en ”nej tak til reklamer”-ordning. Aftenskolekataloger mv., udgivet af folkeoplysende foreninger omfattet af folkeoplysningsloven, og skrifter kan omdeles til adresser, der er tilmeldt ordningen, der kun omfatter reklamer. Eksempler på forsendelser.