Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/001805, 13/03933 m.fl.

Lovgivning

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Fiskebiler overtræder dørsalgsreglerne

Forbrugerombudsmanden har i perioden 2011-2013 behandlet en række sager om fiskebilers ulovlige dørsalg. Det har resulteret i, at Forbrugerombudsmanden over for flere fiskebiler har indskærpet forbuddet mod uanmodede salgshenvendelser på bopælsadresser.

På baggrund af flere klager tilbage i 2011 besluttede Forbrugerombudsmanden at tage sager op om fiskebilers ulovlige dørsalg. Ifølge klagerne havde fiskebilerne rettet uanmodede personlige henvendelser på bopæls-adresser med henblik på salg af fisk.

Uanmodede henvendelser i salgsøjemed på bopælsadresser er ulovlige i henhold til forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1 (dagældende § 6, stk. 1).

Også forbrugerprogrammet Kontant på DR satte fokus på fiskebilernes ulovlige dørsalg i et program i sommeren 2011, hvori Forbrugerombudsmanden medvirkede.

Forbrugerombudsmanden besluttede herefter i 2012 at politianmelde en af fiskebilerne. Politianmeldelsen skulle danne grundlag for en prøvesag ved domstolene. Den konkrete sag måtte imidlertid senere opgives efter politiets efterforskning, idet beviserne viste sig at være utilstrækkelige til domfældelse, og fiskebilens indehaver nægtede sig i øvrigt skyldig.

Sagen blev afsluttet som følge af påtaleopgivelsen, hvorimod andre sager kunne afsluttes med indskærpelser om overholdelse af dørsalgsreglerne.