Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/06013

Lovgivning

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Fiskehandlers personlige henvendelser på forbrugerens bopæl

Det var i strid med forbrugeraftaleloven, at en fiskehandler tog personlig kontakt til forbrugere på deres bopæl uden forudgående aftale.

Over en periode havde en fiskehandler uanmodet kontaktet forbrugere på deres bopæl, og det gav anledning til en række klager til Forbrugerombudsmanden.

Efter forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1 må erhvervsdrivende ikke uanmodet tage personlig kontakt til forbrugere på bopælen eller andet sted, hvor der ikke er almindelig adgang.

Forbrugerombudsmanden rettede derfor henvendelse til fiskehandleren,  som meddelte, at det var en fejl, at forbrugerne var blevet kontaktet af virksomhedens sælgere uden at have anmodet om det, og virksomheden ville straks stramme op på procedurerne og sikre, at det ikke gentog sig fremover.

Forbrugerombudsmanden valgte derpå at afslutte sagen ved at indskærpe reglerne over for virksomheden.