Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/05188

Lovgivning

  • 6

Henvendelse til kunder registreret på Robinsonlisten

En kreditforenings skriftlige henvendelse til en kunde, der var registreret på Robinsonlisten vurderede Forbrugerombudsmanden som markedsføring og indskærpede overholdelsen af markedsføringslovens § 6, stk. 3.

I henvendelsen fra kreditforeningen blev en kunde, der i forvejen var registreret på Robinsonlisten, orienteret om betydningen af at have frabedt sig generel markedsføring i forhold til kreditforeningens muligheder for at rådgive og informere kunden.

Henvendelsen gav blandt andet eksempler på produkter og ydelser, som kunden ikke kunne modtage som følge af registreringen på Robinsonlisten, og henvendelsen sluttede af med en opfordring til kunden om at krydse af og svare tilbage ”Ja tak, jeg vil gerne modtage markedsføring pr. brev fra …”.

Forbrugerombudsmanden skrev til kreditforeningen, der i sit svar blandt andet redegjorde for, at der var tale om en standardhenvendelse, som man havde udsendt siden 2003, og man henholdt sig til, at den daværende forbrugerombudsmand havde accepteret sådanne henvendelser fra kreditforeningen.

På baggrund af kreditforeningens svar valgte Forbrugerombudsmanden ikke at foretage sig yderligere i anledning af de allerede udsendte henvendelser, men sluttede sagen med en indskærpelse til kreditforeningen om ikke fremover at udsende sådanne henvendelser til kunder registreret på Robinsonlisten. Hvis det sker, vil der foreligge en overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 3.