Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/00403

Lovgivning

  • 3

Kreditering af beløb brugt på tysk spillehjemmeside

Et teleselskab krediterede kunder for beløb anvendt på indholdstakserede tjenester via mobiltelefonen på en tysk hjemmeside, da indholdsudbyderens markedsføring var vildledende.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra et forældrepar, der havde modtaget en regning på næsten 10.000 kr. for deres søns køb af indholdstakserede tjenester over mobiltelefonen til et spil på en tysk hjemmeside.

På hjemmesiden var det oplyst, at tjenesten kostede 25 kr. I sms’en, der bekræftede købet, blev man opfordret til at benytte en kode til yderligere køb. Det fremgik ikke af denne sms eller et andet sted, at hver efterfølgende bestilling ligeledes kostede 25 kr.

Forbrugerombudsmanden tog sagen op over for teleselskabet.

Da det ved teleselskabets egne undersøgelser viste sig, at indholdsudbyderens markedsføring af tjenesten var vildledende, krediterede teleselskabet herefter forældreparret for beløbet og alle øvrige kunder, der havde foretaget mere end ét køb og dermed brugt for mere end 25 kr.