Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2002-4054/5-299

Lovgivning

  • 1

Overførsel af teleabonnement

Nogle forbrugere klagede over uanmodet at være blevet overført til et andet teleselskab. Selskabet oplyste til Forbrugerombudsmanden, at 1.500 kunder fejlagtigt var blevet registreret som kunder, der ønskede at flytte til selskabet. Selskabet rettede fejlen og undlod at opkræve forbrugerne betaling for forbrug.

Igennem foråret og sommeren modtog såvel Forbrugerombudsmanden som Forbrugerstyrelsen og IT- og Telestyrelsen en række klager fra forbrugere, som uden at have indgået nogen aftale herom modtog et brev fra et teleselskab om, at forbrugernes fastnet-telefonabonnement nu ville overgå til selskabet. Samtidig modtog forbrugerne et brev fra deres egen fastnetudbyder om, at man havde modtaget meddelelse om, at forbrugerne ønskede at overføre deres abonnement til et andet selskab.

Forbrugerombudsmanden tog kontakt til teleselskabet, og efter forhandlinger meddelte det i august 2002, at man havde konstateret, at det drejede sig om ca. 1.500 forbrugere, som man fejlagtigt havde registreret som kunder, der ønskede at få deres abonnement overført til selskabet. Årsagen til fejlen var efter det oplyste databaseproblemer og problemer i salgsafdelingen. Selskabet meddelte, at man havde besluttet at skrive ud til de berørte kunder og beklage den fejlagtige overførsel og de problemer, det havde givet for kunderne.

Herudover havde selskabet besluttet ikke at udsende regninger for det forbrug, der havde været på telefonerne, mens forbrugerne fejlagtigt havde været kunder hos selskabet, og endelig ville kunderne uden omkostninger bliver ført tilbage til deres oprindelige teleoperatør.

Der var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tale om en rimelig og fornuftig løsning på de opståede problemer, hvilket Forbrugerombudsmanden meddelte selskabet.