Afgørelse

Sagsnummer
19/06260, 20/06181 og 20/06182

Lovgivning

  • Aftaleloven
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 4
  • § 38 c
  • § 36

Erhvervsdrivende må ikke stille krav om bestemt opsigelsesmetode

Erhvervsdrivende må som klart udgangspunkt ikke stille særlige krav til, hvordan forbrugerne skal opsige en aftale. Forbrugerombudsmanden har behandlet en sag om et teleselskabs praksis for opsigelse og to sager om fitnesscentres opsigelsesvilkår.

De to fitnesscentre skrev begge i deres opsigelsesvilkår, at opsigelse af aftalen skulle ske ved fysisk fremmøde. Det ene center skrev desuden, at opsigelse også kunne ske ved at sende et fysisk brev.

Teleselskabet gav på sin hjemmeside kunderne det indtryk, at aftalen kun kunne opsiges ved at ringe eller bestille et telefonopkald, selvom selskabet oplyste til Forbrugerombudsmanden, at man accepterede opsigelser, som man måtte få ind på e-mail.

En opsigelse af en aftale er et påbud, som ifølge aftaleretten har virkning, fra det er kommet frem til modtageren. Der er ikke ifølge aftaleloven formkrav til aftaler. Derfor er det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse et urimeligt aftalevilkår, jf. aftalelovens § 38c, jf. § 36, hvis en erhvervsdrivende stiller krav om, at forbrugerens opsigelse skal ske i en bestemt form, medmindre virksomheden har saglige grunde, der kan begrunde et sådant krav.

Endvidere er det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med god erhvervsskik, jf. markedsføringslovens § 4, hvis en erhvervsdrivende giver forbrugerne indtryk af, at de kun kan opsige på en bestemt måde, hvis dette reelt ikke er tilfældet.

Efter forhandling med Forbrugerombudsmanden ændrede de tre selskaber deres praksis.