Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1998-989/5-296

Lovgivning

  • 1

Brug af portrætbilleder uden tilladelse fra den afbildede

Et portrætbillede var uden den portrætteredes samtykke blevet anvendt i et arbejdsprogram for et politisk parti. Forbrugerombudsmanden udtalte, at dette normalt ville være i strid med god markedsføringsskik, men da der var tale om politisk agitationsvirksomhed, faldt forholdet uden for markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden modtog i juli 1998 en henvendelse fra en forbruger, der var utilfreds med, at et portrætbillede af hende, som var blevet taget til brug for en artikel i et ugeblad, efterfølgende blev anvendt i et arbejdsprogram for et politisk parti samt i en publikation fra en forening, uden at forbrugeren forudgående havde givet tilladelse til denne anvendelse.

Det følger af ophavsretslovens § 70, stk. 1 og 2, at fotografen har eneret til at råde over et billede. Drejer det sig imidlertid om et bestilt portrætbillede, følger det af ophavsretslovens § 60, at ophavsmanden ikke kan udøve sine rettigheder til billedet uden samtykke fra bestilleren. Det følger af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for anvendelse af portrætbilleder eller andre personlige kendetegn i markedsføringen, at det vil være i strid med god markedsføringsskik at anvende et portrætbillede af en person i markedsføring uden forudgående tilladelse fra den afbildede person.

Forbrugerombudsmanden skrev i den anledning til foreningen og det politiske parti og redegjorde for sine synspunkter omkring god markedsføringsskik og portrætbilleder. Over for det politiske parti understregede Forbrugerombudsmanden, at man var opmærksom på, at politisk agitationsvirksomhed falder uden for markedsføringsloven, men Forbrugerombudsmanden fandt det dog hensigtsmæssigt at gøre partiet opmærksom på forbrugerens utilfredshed med at være afbildet i arbejdsprogrammet. Juridisk Årbog 1998, side 48-49