Afgørelse

Sagsnummer
20/07022

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 9
  • 10

Bøde for uanmodede mails og vildledende markedsføring om el

En virksomhed havde vildledt forbrugere ved i 11 uanmodede mails at love ”gratis strøm”, men forbrugerne skulle alligevel betale for afgifter og transport af strømmen. Virksomheden vedtog en bøde på 40.000 kr. for at overtræde vildledningsforbuddet og spamforbuddet.

Forbrugerombudsmanden modtog 11 klager fra seks forbrugere over uanmodede mails fra et elselskab. Klagerne var sendt til Forbrugerombudsmandens spampostkasse. Elselskabet markedsførte i mailene, at forbrugerne kunne få ”gratis strøm hele sommeren”. Forbrugerne skulle dog stadig betale for afgifter og transport af den strøm, de brugte i perioden. Afgifter og transport udgør ca. 80% af den typiske elregning.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at markedsføringen var vildledende i strid med markedsføringslovens § 9, sammenholdt med pkt. 21 i bilaget til markedsføringsloven, da forbrugerne ville skulle betale mere end de uundgåelige udgifter, der ville være forbundet med at reagere på tilbuddet, samt afhentning eller betaling for levering af produktet.

Mailene var sendt ud via en samarbejdspartner. Elselskabet kunne ikke dokumentere, at samarbejdspartneren havde et gyldigt samtykke fra modtagerne til at sende markedsføring om elselskabet. Mailene var derfor sendt i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1, også kaldet spamforbuddet.

Virksomheden vedtog et bødeforelæg på 40.000 kr.

Regelgrundlaget

Forbuddet mod vildledning

I bilag 1 til markedsføringsloven er oplistet flere former for handelspraksis, der altid vil anses for at være vildledende eller aggressive. Det fremgår af markedsføringslovens § 9.

Bilag 1 til markedsføringsloven kaldes også for sortlisten.

I bilag 1, nr. 20, til markedsføringsloven fremgår det, at det altid vil være en vildledende handelspraksis, hvis et produkt omtales som ”gratis”, ”vederlagsfrit”, ”uden betaling” eller lignende, selvom forbrugeren skal betale andet end de uundgåelige udgifter, der er forbundet med at reagere på den pågældende handelspraksis, samt afhentning eller betaling for levering af produktet.

Spamforbuddet

Virksomheder må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, med-mindre modtageren har givet sit forudgående samtykke til det. Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Et samtykke til at modtage elektronisk markedsføring skal være udtryk for en frivillig, informeret, specificeret og utvetydig viljestilkendegivelse.

Det er den virksomhed, der henvender sig, der er ansvarlig for, at henvendelsen sker på baggrund af et gyldigt samtykke.