Afgørelse

Sagsnummer
18/06814

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Bøde på 700.000 kr. til supermarkedskæde for vildledende tilbud

En supermarkedskæde vedtog en bøde på 700.000 kr. for at markedsføre kortvarige tilbud for hyppigt samt for vildledende prissammenligning i forbindelse med en restsalgskampagne.

En supermarkedskæde havde i en periode på cirka to og en halv måned op til årsskiftet 2017/2018 syv gange markedsført et weekend-tilbud med en rabat på 25 % på alt legetøj og havde i januar 2018 ad to omgange markedsført et tilbud på 35-50 % rabat på udvalgt legetøj.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at legetøjet havde været på tilbud så ofte, at legetøjet på et tidspunkt i perioden ikke længere kunne siges at have en normalpris, der kunne begrunde et besparelsesudsagn. Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at fire tilbud med 25 % rabat, samt tilbuddene med 35-50 % rabat var vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8.

I forbindelse med ”Black Friday” den 24. november 2017 markedsførte supermarkedskæden desuden en cykel til en tilbudspris på 4.999,50 kr. med en besparelse på 50 % i forhold til en normalpris på 9.999 kr. Der var tale om en restsalgskampagne. Sidst cyklen havde været til salg til den oplyste normalpris på 9.999 kr. var dog fire måneder inden ”Black Friday”-tilbuddet, og cyklen havde allerede været til salg til den oplyste tilbudspris på 4.999,50 kr. i halvanden måned forud for markedsføringen af tilbuddet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var vildledende i strid med markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8, at markedsføre restsalget med en besparelse i forhold til den oprindelige pris på 9.999 kr.

Udgangspunktet ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring er, at en normalpris skal have været gældende i mindst seks sammenhængende uger for at kunne danne grundlag for en prissammenligning i forbindelse med et tilbud. Tilbuddet må som udgangspunkt højst markedsføres med en besparelse i to uger.

Ifølge retningslinjernes pkt. 3.5. gælder det dog ikke kortvarige tilbud af op til tre dages varighed. På trods af dette kan en erhvervsdrivende dog have så mange kortvarige tilbud, at varen ikke kan siges at have en normalpris, og tilbuddet bliver derfor vildledende. Det fremgår af retningslinjernes pkt. 3.6.

For så vidt angår restsalg følger det af retningslinjernes pkt. 4.6., at der må markedsføres med besparelsesudsagn, indtil produkterne er solgt ud. Hvis restvarerne løbende bliver sat ned i pris, må den erhvervsdrivende dog ikke blive ved med at benytte den oprindelige pris for varerne som sammenligningsgrundlag.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte supermarkedskæden, som vedtog en bøde på 700.000 kr.