Afgørelse

Sagsnummer
16/13850

Lovgivning

  • 5
  • 6

Brug af før- og nu-priser for fyrværkeri var vildledende

En række forhandlere af fyrværkeri havde reklameret med besparelser i forhold til deres før-pris. Forbrugerombudsmanden fandt, at det var vildledende, da fyrværkeri kun må sælges i en periode på 2 uger, og fyrværkeriet havde derfor ikke haft en reel før-pris at sammenligne med.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på, at en række forhandlere af fyrværkeri oplyste besparelser på fyrværkeri i forhold til før-prisen, fx ”Fontænebatteri – Normalpris 59,95 Nu kun 34,95”, ”Finale batteri – Før 799,- Nu 549,-”eller ”Beijing raket – Tilbud 69,- Spar 30,-”

Ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring skal den erhvervsdrivende have haft en vare til salg til den før-pris, der sammenlignes med, i en længere periode umiddelbart inden markedsføringen af tilbuddet, således at der er dannet et stabilt, længerevarende og reelt sammenligningsgrundlag. For sæsonvarer som fx fyrværkeri er en ”længere periode” som udgangspunkt fire uger.

Fyrværkeri må imidlertid kun sælges fra den 15.-31. december ifølge fyrværkeriloven. Det er derfor ikke muligt at overholde kravene i Forbrugerombudsmandens retningslinjer, og det vil derfor være vildledende at sammenligne med en før-pris.

Flere af forhandlerne fremførte over for Forbrugerombudsmanden, at den før-pris, de sammenlignede med, var den pris, som de havde solgt produktet til året før. Det var imidlertid Forbrugerombudsmandens opfattelse, at prisen for produktet for et år siden var irrelevant for forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at forhandlernes markedsføring havde været vildledende og indskærpede reglerne over for dem.

Dagstilbud på fyrværkeri kan være tilladt

I forlængelse af Forbrugerombudsmandens indskærpelse spurgte en af virksomhederne Forbrugerombudsmanden, om man måtte lave dagstilbud, hvor et bestemt fyrværkeriprodukt på en udvalgt dag blev sat ned med fx 50 % i forhold til den pris, der ville være gældende de øvrige dage i salgsperioden. Tilbuddet ville kun gælde den ene dag, og i resten af perioden ville produktet koste den fulde pris.

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at det specifikke ”én-dagstilbud” ikke ville blive anset for vildledende under forudsætning af, at

  • Produktet kun er på tilbud én enkelt dag i hele salgsperioden den 15.-31. december.
  • Produktet i perioden både før og efter dagstilbuddet kan købes til den pris, man sammenligner med.
  • Produktet er til salg i hele salgsperioden den 15.-31. december.
  • Det fremgår tydeligt af markedsføringen, at tilbuddet kun gælder én dag, og at produktet i den øvrige periode koster den højere pris. Fx ”Dagstilbud – kun den 27/12 – 200 kr. – Spar 50 %”.

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring – særligt for så vidt angår fyrværkeri

Forbrugerombudsmandens retningslinjer blev revideret i 2017, hvor der bl.a. blev tilføjet et afsnit om markedsføring af fyrværkeri.

Det fremgår af retningslinjerne, at fyrværkeri ikke vil kunne sælges med besparelsesudsagn i forhold til egne tidligere priser. Dog vil det være tilladt at markedsføre kombinationstilbud og mængderabatter, selvom produkterne ikke har været til salg i fire uger forud for tilbuddet, forudsat at forbrugeren samtidig kan købe ét stk. af produkterne til normalprisen.

J.nr.: 16/13847, 16/13848, 16/13850, 16/13851, 16/13852, 17/04358, 17/04359, 17/04361, 17/04363, 17/04399 og 17/14222.