Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/15501

Lovgivning

  • 3
  • 14a

Manglende og vildledende kreditoplysninger udløste en bøde på 100.000 kr.

En kreditgiver overtrådte markedsføringslovens § 14a, fordi de lovpligtige kreditoplysninger ikke blev vist på fremtrædende måde. Desuden var markedsføringen af renten vildledende.