Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01572

Lovgivning

  • 3

Salg af abonnementer via surveys på nettet

Indgåelse af abonnementsaftaler i forbindelse med spørgeundersøgelser på nettet foregik på en vildledende måde.

Forbrugerombudsmanden modtog en lang række klager fra forbrugere, der løbende modtog helseprodukter eller andre varer fra en erhvervsdrivende, der var etableret i Estland. Fælles for henvendelserne var, at forbrugerne ikke mente, at de havde indgået en aftale om et abonnement.

Den erhvervsdrivende markedsførte sine produkter i forbindelse med såkaldte surveys (spørgeundersøgelser), hvor forbrugere blev tilbudt en fordel, hvis de besvarede en række spørgsmål om forbrugsvaner.

Et af disse spørgsmål vedrørte fx tilsyneladende forbrugerens rygevaner. Forbrugeren blev herefter tilbudt en velkomstpakke med nikotinplastre til 0,- kr. Svarede forbrugeren ja til dette tilbud, indgik forbrugeren tilsyneladende samtidig en abonnementsaftale om løbende levering af varer, hvilket fremgik længere nede i en ikke særligt fremhævet tekst, der foldede sig ud, når forbrugeren klikkede ja. 

Selvom forbrugeren forlod surveyen var der indgået en abonnementsaftale.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at den erhvervsdrivende ikke markedsførte sine produkter via en web-shop, hvor forbrugere kan forvente at blive præsenteret for købstilbud. Forbrugerne var derimod blevet lovet en ”præmie”, hvis han eller hun besvarede en lang række spørgsmål om forbrugsvaner. Som led i disse spørgsmål fremkom der et tilbud om en velkomstpakke til 0 kr.

Samtidig fremgik det mindre tydeligt, at forbrugeren ved at tage imod en gratis velkomstpakke samtidig tegnede et abonnement.

På den baggrund var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den erhvervsdrivendes markedsføring rejste spørgsmål om overtrædelse af markedsføringslovens § 3 om vildledning, idet den omstændighed, at forbrugeren tegnede et abonnement – og ikke kun tog imod en velkomstpakke til 0 kr.- er en væsentlig oplysning, der ikke må præsenteres på en dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det i den nævnte sammenhæng bør fremgå ligeså tydeligt, at forbrugeren indgår en løbende aftale, som at forbrugeren tager imod en velkomstpakke til 0 kr.