Afgørelse

Sagsnummer
21/09118

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Virksomhed oplyste ikke klart om vilkårene for refundering af periodekort til betaling af offentlig transport

En virksomhed, der udstedte periodekort til betaling af offentlig transport, havde overtrådt markedsføringslovens vildledningsbestemmelser ved ikke klart at oplyse kunderne om deres forskellige muligheder, når de ville spærre deres kort.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger vedrørende vilkårene for refundering af vedkommendes kort til brug for betaling af offentlig transport.

Klageren havde mistet sit forudbetalte periodekort og efterfølgende spærret det ved henvendelse til virksomhedens kundecenter, hvor klageren blev mødt af en automatisk telefonsvarer, der guidede vedkommende gennem processen. I den forbindelse fik klageren refunderet restperioden på sit kort fratrukket en periode på otte dage, som i klagerens tilfælde beløb sig til omkring 900 kr.

Som et alternativ til spærring og lukning af kortet kunne kunden imidlertid også vælge at få et erstatningskort, som saldoen fra det gamle kort overføres til. Prisen på et erstatningskort var 50 kr., hvis kunden selv havde foranlediget, at det gamle kort ikke længere kunne bruges, fx ved at tabe det.

At forbrugerne havde valget mellem disse to muligheder fremgik ikke i tilstrækkeligt klart af hverken den automatiserede telefonsvarer ved virksomhedens kundecenter, af virksomhedens hjemmeside eller af selve kortbetingelserne.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde valget mellem enten at spærre sit kort og få restperioden udbetalt fratrukket en periode på otte dage, eller at få et erstatningskort, økonomiske konsekvenser for forbrugeren. Den uklare, dobbelttydige og uhensigtsmæssige fremstilling af de to valgmuligheder var egnet til væsentligt at forvride forbrugernes evne til at træffe en informeret og veloplyst transaktionsbeslutning.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomheden handlede i strid med markedsføringslovens §§ 5 og 6 ved ikke klart at oplyse kunderne om deres valgmuligheder, når de ønskede at spærre deres kort.

Virksomheden oplyste, at de ville tilpasse oplysningerne i deres automatiske telefonsvarer, på deres hjemmeside og i deres kortbetingelser, således at vilkårene for spærring af kortet og de to muligheder fremstod mere klart.