Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01717

Lovgivning

  • 3
  • 1

Bøder for markedsføring med vildledende før-og-nu-priser

Forbrugerombudsmanden afsluttede en stikprøvekontrol af markedsføring med før-og-nu-priser med bøder til tre butikker og to butikskæder for at vildlede kunderne med ulovlige besparelser.

Forbrugerombudsmanden gennemførte i efteråret 2010 en stikprøveundersøgelse af såkaldte ”non-food-varer” i otte detailkæder i fire større byer i Danmark. Der blev foretaget godt 5.500 stikprøver i alt.

Stikprøveundersøgelserne blev gennemført som opfølgning på de nye retningslinjer for prismarkedsføring, som Forbrugerombudsmanden udstedte i marts 2010 efter forhandling med branchen.

Stikprøveundersøgelsen viste kun ganske få overtrædelser af markedsføringen med normalpriser/tilbudspriser, besparelsesudsagn mv., hvilket var positivt og et udtryk for, at retningslinjerne for prismarkedsføring tilsyneladende generelt blev efterlevet. Disse forhold blev anmeldt til politiet som overtrædelser af vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3. Politianmeldelserne skyldtes konkret, at de erhvervsdrivende gentog deres tilbud med for kort tidsinterval eller lod tilbuddene løbe i for lang en periode.

For to erhvervsdrivendes vedkommende fandt vildledningen sted i kædernes landsdækkende tilbudsaviser, hvor der ved stikprøveundersøgelsen blev fundet henholdsvis én og to overtrædelser af vildledningsforbuddet i markedsføringsloven, idet tilbuddene blev markedsført for tæt på hinanden tidsmæssigt. Disse overtrædelser blev takseret til bøder på henholdsvis 50.000 kr. og 100.000 kr., og selskaberne vedtog og betalte bøderne udenretligt.

Derudover var der tale om i alt 12 overtrædelser af vildledningsforbuddet fordelt på tre butikker, idet butikkerne i disse 12 tilfælde lod tilbuddene løbe i for lang tid. Dette blev takseret med bøder på henholdsvis 15.000 kr., 20.000 kr. og 25.000 kr., som også blev vedtaget og betalt udenretligt.

Bøderne blev fastsat skønsmæssigt, idet der blev taget udgangspunkt i de erhvervsdrivendes avancer, overtrædelsernes grovhed og den tilsigtede gevinst samt retspraksis på området. Desuden var det for alle de erhvervsdrivendes vedkommende en formildende omstændighed, at virksomhederne samarbejdede loyalt samt rettede for sig med henblik på at undgå lignende overtrædelser i fremtiden.

Ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring, der trådte i kraft den 1. marts 2010, skal en normalpris (førpris) som udgangspunkt være gældende i mindst seks uger, før varerne må sælges med besparelsesbudskaber.

Desuden vil en tilbudspris, der markedsføres mere end to uger i træk, som udgangspunkt blive anset som en ny normalpris, således at der ikke længere lovligt kan reklameres med besparelser set i forhold til den oprindelige pris.

Hvis retningslinjerne ikke følges, kan der ud fra en konkret vurdering være tale om en overtrædelse af vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3.