Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/04360

Lovgivning

  • 14
  • 14a

Bøde på kr. 80.000 for ikke at oplyse omkostninger ved kreditkøb

En erhvervsdrivende, der solgte elektronik, accepterede en bøde på kr. 80.000 for ikke at have oplyst kreditomkostningerne i forbindelse med markedsføring af en mobiltelefon og en computer, der kunne købes på kredit.

Ifølge markedsføringslovens §§ 14 og 14a, skal den erhvervsdrivende ved markedsføring af kreditkøb angive en række oplysninger til forbrugeren. Der skal bl.a. gives oplysninger om årlige omkostninger i procent og kreditomkostningerne skal angives som beløb. Ligeledes skal det samlede beløb som forbrugeren skal betale, angives således, at forbrugeren kan gennemskue, hvilke omkostninger der er ved at købe på kredit frem for ved kontant betaling.

I nærværende sag havde den erhvervsdrivende i en periode i 2010 og i 2011 markedsført en mobiltelefon og en computer, der både kunne købes kontant og på kredit ved betaling af et beløb pr. måned i henholdsvis 36 og 42 måneder. Det viste sig, at hvis man lagde de månedlige afdrag sammen, var kreditprisen ca. 3 gange så høj som kontantprisen. Den erhvervsdrivende havde i sin markedsføring af varerne blot oplyst prisen ved kontant betaling, afdragets størrelse samt afdragsperiodens længde ved køb på kredit.

Idet den erhvervsdrivende således havde undladt at give de krævede kreditoplysninger, anmeldte Forbrugerombudsmanden vedkommende til politiet. Den erhvervsdrivende valgte efterfølgende at acceptere at betale en bøde på kr. 80.000 for overtrædelse af markedsføringsloven.

Bødens størrelse blev udmålt på baggrund af oplysninger om indtjening i forbindelse med markedsføringen. Det indgik som en formildende omstændighed i vurderingen af bødens størrelse, at den erhvervsdrivende stoppede den ulovlige markedsføring så snart den blev opmærksom på forholdende, samt indførte foranstaltninger til at sikre, at lignende fejl blev undgået i fremtiden.