Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • Generisk

Omtale af Phillip Morris cigaretprodukter

Ikke al annoncering i dagspressen, hvor annoncøren fremstår som cigaretproducent og omtaler cigaretprodukter, er omfattet af forbuddet mod tobaksreklame. Det fremgik af en dom afsagt af Østre Landsret.

Den 7. marts 2007 afsagde Østre Landsret en dom i en sag om, hvorvidt Philip Morris ApS´s omtale af cigaretprodukter i annoncer indrykket i dagspressen var i strid med lov om forbud mod tobaksreklamer. Landsretten ændrede en dom, afsagt af Frederiksberg Ret. Sagen omhandler to forskellige annoncer om cigaretter og rygning, som var indrykket i dagspressen over et par dage i sensommeren 2004.

Frederiksberg Ret fandt, at annoncerne var i strid med tobakslovens forbud mod reklamer for tobaksvarer, jf. tobakslovens § 3, stk.1, jf. § 1. Derfor straffedes Philip Morris ApS med en bøde på 850.000 kr.

Efter § 3, stk. 1 i lov om forbud mod tobaksreklamer m.v. er alle former for reklame for tobaksvarer forbudt.

Den ene annonce havde overskriften ”Tro ikke, at cigaretter med mindre tjæreindhold er mere sikre eller bedre for dig”, og den anden havde overskriften ”Er det muligt at producere en cigaret, der er mindre skadelig?” Philip Morris International stod som afsender på annoncerne.

Indledningsvis slog Østre Landsret fast, at forbudet mod tobaksreklamer må fortolkes i overensstemmelse med EU – tobaksdirektivet herunder en dom afsagt af EF-domstolen.
Ikke enhver annoncering i dagspressen fra Philip Morris, hvor selskabet fremstår som cigaretproducent og omtaler cigaretprodukter, kan derfor anses for omfattet af forbudet mod tobaksreklame. Det må kræves, at annonceringen har til formål direkte eller indirekte at fremme salget af tobaksvarer, før annonceringen kan anses for lovstridig.
Retten fandt, at annoncen med overskriften ”Tro ikke, at cigaretter med mindre tjæreindhold er mere sikre eller bedre for dig” ikke var en reklame i strid med tobakslovens § 3, stk. 1.

Retten udtalte, at ”en sådan kommunikation, der – uden i øvrigt at fremhæve Philip Morris – oplyser om cigaretrygningens skadelige virkning, findes ikke at kunne anses for at have til formål at fremme salget af tobaksvarer, hverken direkte eller indirekte – heller ikke selvom annoncen blev bragt i dagspressen i samme afgrænsede periode, som den følgende annonce.”

Annoncen med overskriften ”Er det muligt at producere en cigaret, der er mindre skadelig?” fandt retten derimod var i strid med tobaksreklameloven, fordi indholdet af annoncen ”må anses for at have det indirekte formål at fremme salget af tobaksvarer, idet annoncen fremstiller Philip Morris som en cigaretproducent, der i særlig grad arbejder på at udvikle og markedsføre mindre skadelige cigaretprodukter, og derfor giver tobakskøbere, der overvejer tobaksrygningens skadelige virkninger, opfattelsen af, at den udvikling, som Philip Morris prioriterer, er positiv for cigaretrygere. ”

Retten fastsatte straffen for overtrædelse af tobaksloven til en bøde på 200.000 kr.

En dommer ville frifinde for alle forhold.