Øvrige nyheder

PR-bureau får indskærpet forbud mod skjult reklame

Forbrugerombudsmanden har indskærpet forbuddet mod skjult reklame over for Epicent Public Relations A/S, som bistår virksomheder med deres markedsføring ved at udarbejde pressemeddelelser med en klar kommerciel hensigt.

Hvis et reklamebureau medvirker til at overtræde forbuddet mod skjult reklame, kan bureauet blive straffet for sin medvirken. Det har Forbrugerombudsmanden indskærpet over for PR-bureauet Epicent Public Relations.

Bureauet bistår virksomheder med markedsføring ved at udarbejde pressemeddelelser om virksomheden og dens produkter. De er skrevet som artikler, der er egnet til at kopiere direkte ind i et redaktionelt medie.

Markedsføringsmaterialet sendes som en pressemeddelelse til redaktionelle medier, og det anføres, at det er til ”fri redaktionel anvendelse”. Vælger et medie at trykke markedsføringsmaterialet, uden at markere det som en annonce, kan der være tale om skjult reklame. Markedsføringsloven indeholder et forbud mod skjult reklame, og Epicent Public Relations kan med sit koncept have medvirket til overtrædelsen heraf.

Det vil altid afhænge af en konkret vurdering, om der er tale om en overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame, når et medie gengiver markedsføringsmateriale. Det afhænger blandt andet af relevansen for det pågældende medies øvrige redaktionelle indhold, den redaktionelle bearbejdelse, og hvor tydeligt det er markeret, hvis der er tale om reklame.

De fremsendte ”pressemeddelelser” er skrevet som artikler ofte vinklet som en nyhed. Der kan indgå interviews med personer ansat i kundens virksomhed, og der er vedhæftet billeder, som medierne også frit kan benytte.

Forbrugerombudsmanden har konstateret, at flere tekster fra Epicent Public Relations er blevet gengivet ordret på nogle mediers hjemmesider, uden det har fremgået, at der er tale om reklame.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Epicent Public Relations har sendt markedsføringsmateriale i form af pressemeddelelser til redaktionelle medier med angivelse af, at det er til fri redaktionel anvendelse. Pressemeddelelserne har en klar kommerciel hensigt, og alt efter om og i fald hvordan et medie viderebringer materialet, kan PR-bureauet have medvirket til at overtræde forbuddet mod skjult reklame.”

Lovgrundlag:

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.

Det betyder, at man skal oplyse det klart, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale, så det er tydeligt for modtagerne.

Redaktionelle tekster - der er skrevet ud fra journalistiske metoder – skal være klart adskilt fra reklamer på en måde, så læserne ikke er i tvivl om, hvornår de læser en reklame, og hvornår de læser en redaktionel artikel.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.