Øvrige nyheder

Landsretten idømmer influent bøde på 15.000 kroner for skjult reklame

Østre Landsret har skærpet straffen for skjult reklame til en influent. Bøden er nu på 15.000 kroner og vedrører flere opslag på Instagram og influentens egen blog.

Østre Landsret har idømt en influent en bøde på 15.000 kroner for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame. Forbrugerombudsmanden politianmeldte influenten i august 2019.

Influenten er dømt for at have postet ni opslag på Instagram med reklamer for bl.a. tøj uden tydeligt at oplyse, at der var tale om reklame. Virksomhederne var alene tagget i opslagene.

Dertil er influenten dømt for at have postet tre opslag på sin blog, hvor der ligeledes blev reklameret for virksomheder og produkter, uden at den kommercielle hensigt fremgik. I opslagene på bloggen blev der henvist til virksomheder ved links til virksomhedernes hjemmesider. Blandt andet blev der henvist til hjemmesiden for en kosmetisk klinik.

Influenten havde betydeligt færre følgere end de influenter, der tidligere er blevet idømt bøder af domstolene. Influenten har oplyst, at hun ikke modtog betaling for opslagene, der var vennetjenester.

Ved Retten i Helsingør blev influenten idømt en bøde på 10.000 kr. Forbrugerombudsmanden ankede byrettens dom med henblik på skærpelse af straffen, hvilket Østre Landsret har imødekommet under henvisning til sagens omfang og grovhed, men landsretten lagde også vægt på den lange sagsbehandlingstid, der ikke kunne tilregnes influenten, og derfor endte bøden på 15.000 kr.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Når influenter får eksempelvis gratis tøj fra en virksomhed for at omtale det på sociale medier, så skal det fremgå meget klart, at der er tale om en reklame. Ellers er det skjult reklame, og det er strafbart.”

”Landsretten har med dommen skærpet byrettens straf, men har samtidig nedsat bøden på grund af sagsbehandlingstiden.”

Lovgrundlag:

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse om den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.

Det betyder, at man skal oplyse det klart, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale, så det er tydeligt for modtagerne. Det gælder, uanset om budskabet kommer direkte fra virksomheden selv eller bliver formidlet gennem for eksempel en influent.

Læs mere om skjult reklame på sociale medier på Forbrugerombudsmandens hjemmeside, bl.a.:

”Gode råd til influenter om skjult reklame”

Svar på ofte stillede spørgsmål om reklame på sociale medier

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.