Tobak og e-cigaretter

E-cigaretter

Forbrugerombudsmanden behandler også sager, der vedrører reklame- og udstillingsforbuddet mod elektroniske cigaretter

Ja. Det er lovligt at have en fysisk butik, der sælger elektroniske cigaretter, men butikken må ikke reklamere med eller oplyse om, at butikken sælger elektroniske cigaretter.

Fysiske butikker, der sælger elektroniske cigaretter, må kun vise de elektroniske cigaretter, som butikken sælger, efter anmodning fra køber, medmindre der er tale om en fysisk specialbutik, se nedenfor. Det betyder, at forhandlere af elektroniske cigaretter skal sikre, at de elektroniske cigaretter er gemt væk, fx under disken eller bag et forhæng eller en låge.

Fysiske butikker må vise en liste med neutrale oplysninger om, hvilke elektroniske cigaretter der bliver solgt i butikken og varernes pris efter anmodning fra køber eller ved en ekspedientbetjent kasse.

En fysisk butik, der er specialiseret i salg af elektroniske cigaretter, må dog godt anbringe og vise elektroniske cigaretter på en neutral måde inde i butikken. Se neden for om fysiske specialbutikker.

En fysisk butik, der er specialiseret i salg af elektroniske cigaretter, må gerne anbringe og vise elektroniske cigaretter på en neutral måde inde i butikken. Det gælder dog kun for anbringelse og visning af elektroniske cigaretter i butikken. Hvis butikken fx også sælger tobaksvarer, må disse derfor ikke blive vist i butikken, og butikken må ikke vise elektroniske cigaretter andre steder end inde i den fysiske butik.

En fysisk butik er ”specialiseret” i salg af elektroniske cigaretter, når butikken udelukkende eller hovedsageligt sælger elektroniske cigaretter.

At butikken ”hovedsageligt” skal sælge elektroniske cigaretter betyder, at specialforretningen kun i meget begrænset omfang kan sælge andre varer end elektroniske cigaretter. En almindelig kiosk eller butik med et bredere sortiment eller specialbutikker, der har et vareudbud af cigaretter eller andre tobaksvarer, vil derfor ikke være specialiseret i salg af elektroniske cigaretter og må derfor kun vise de elektroniske cigaretter, som butikken sælger, efter anmodning fra køber.

Nej. Det er ikke længere tilladt at reklamere for elekroniske cigaretter i en fysisk butik, heller ikke selvom den er specialiseret i salg af elektroniske cigaretter. Det gælder både reklame i butikken, i butiksvinduet og på butiksfacaden.

Der må ikke være noget i butikken, som kan give en reklameeffekt, fx særlig belysning, farver eller andre effekter, der fremhæver et bestemt produkt, firmanavn eller pris.

Det er heller ikke tilladt at give kunder indtryk af, at et produkt har en sundhedsgavnlig effekt, er mindre skadeligt end andre produkter, fungerer som rygestopmiddel eller på anden måde har en gavnlig effekt eller fordel, fx ved brug af tekst, illustrationer, billeder, farver,
logoer eller symboler.

En fysisk specialbutik må dog på en neutral måde vise elektroniske cigaretter inde i butikken, se ovenfor.

En fysisk butik, som er specialiseret i salg af elektroniske cigaretter, må ikke have et navn, som i sig selv har en reklameeffekt, men navnet må dog godt på en neutral måde indeholde ordene ”elektroniske cigaretter” eller referere til elektroniske cigaretter.

En fysisk butik, som er specialiseret i salg af elektroniske cigaretter, må vise sit navn i butikken og på butiksfacaden på en neutral måde. Navnet må fx ikke lyse op. Det står udtrykkeligt i bekendtgørelsen om forbud mod reklame, synlig anbringelse og fremvisning m.v. af elektroniske cigaretter m.v. Butikkens navn, adresse og åbningstider må dog gerne komme frem på en neutral måde via en søgning på internettet efter fysiske butikker, der sælger elektroniske cigaretter, fx på Google.

Der er ikke en bestemmelse i lovgivningen om, at det er tilladt at bruge et navn på internettet, som indeholder ordene ”elektroniske cigaretter” eller som refererer til elektroniske cigaretter, fx i et domænenavn. Derfor vil det næppe være tilladt at anvende navne, hvori ”elektroniske cigaretter” indgår, på internettet. Det skyldes, at navnet vil have en reklameeffekt for elektroniske cigaretter. Dette er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens tidligere praksis.

Nej. Det er ikke længere lovligt at have et skilt ved sin butik, som oplyser, at butikken sælger elektroniske cigaretter.

Ja. Det er lovligt at have en hjemmeside/webshop, der sælger elektroniske cigaretter.

Hjemmesiden må give en kunde neutrale oplysninger om, hvilke elektroniske cigaretter der bliver solgt på hjemmesiden og varernes pris. På hjemmesiden må også stå de samme oplysninger, som fremgår af varernes emballage og tekniske oplysninger, som gør kunden i stand til at vurdere, hvilke andre produkter varen er kompatibel med.

Men oplysningerne må ikke have en reklameeffekt. Oplysningerne må fx ikke give kunden det indtryk, at elektroniske cigaretter eller væsker i genopfyldningsbeholdere har en sundhedsgavnlig effekt, er mindre skadelige end andre produkter, eller har andre gavnlige effekter eller fordele. Det er fx ikke lovligt at skrive, at en elektronisk cigaret smager godt, er sundere end cigaretter eller er den bedste på markedet.

Oplysningerne må heller ikke fremhæves eller være iøjnefaldende, og der må ikke være illustrationer, billeder, farver, logoer, symboler eller anden tekst i forbindelse med oplysningerne. Man må fx ikke skrive, at det er et tilbud, at prisen er nedsat eller lignende.

De neutrale oplysninger må ikke stå på salgsstedets forside. På forsiden må der være kategorierne ”Elektroniske cigaretter”, ”Genopfyldningsbeholdere”, ”Udstyr til elektroniske cigaretter” og ”Øvrige”, som kan underinddeles i produkter med og uden nikotin. Det er derimod ikke tilladt at have kategorier som ”tilbud”, ”nye varer”, ”mest solgte” eller lignende, da sådanne kategorier vil være reklame.

Nej. Forbuddet mod synlig anbringelse og visning af elektroniske cigaretter gælder også ved salg online og via digitale løsninger, fx på hjemmesider/webshops og på firmasider på sociale medier, som sælger til eller henvender sig til forbrugere. Forbuddet gælder også ved salg online og via digitale løsninger for salgssteder, der er specialiseret i salg af elektroniske cigaretter.

Forbuddet mod synlig anbringelse og fremvisning betyder, at der ikke må vises billeder af varerne, som kan ses af forbrugere på internettet. Forbuddet mod visning af varerne er absolut og gælder både i forbindelse med en mere generel visning af udvalget af varerne på en hjemmeside og i forbindelse med en egentlig købe-funktion, hvor forbrugeren kan lægge den pågældende vare i en kurv og betale for varen.

Det er ikke tilladt at give kunder eller andre mulighed for at anmelde elektroniske cigaretter, give ratings eller lignende, hvis anmeldelsen m.v. på nogen måde kan ses af anmelderen eller andre, som ikke er ansat i virksomheden, der sælger elektroniske cigaretter.

Al reklame for e-cigaretter på internettet, herunder på sociale medier som Facebook og på virksomhedens egen hjemmeside, er forbudt.

Du må fx ikke have et domænenavn, hvor ”e-cigaret” indgår, eller som associerer til e-cigaretter. Du må heller ikke annoncere via Google AdWords eller via banner-annoncer.

Det er som udgangspunkt i strid med reklameforbuddet, hvis en virksomhed, der sælger elektroniske cigaretter, har en firmaside på et socialt medie. Det skyldes, at firmasiden sædvanligvis vil have til formål at sælge elektroniske cigaretter eller have den virkning. Det vil også være i strid med visningsforbuddet, hvis der er billeder af elektroniske cigaretter på firmasiden.

Nej. Reklameforbuddet gælder også reklame i åbne eller lukkede grupper på sociale medier, fx på Facebook.

Nej. Det er ikke lovligt at sende nyhedsbreve om elektroniske cigaretter til forbrugere, da nyhedsbrevene vil være reklame, uanset om forbrugeren har givet samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om reklame- og udstillingsforbuddet for tobaksvarer m.v.

Læs også spørgsmål og svar om reklame- og udstillingsforbuddet for tobaksvarer m.v.

Spørgsmål og svar om reklame- og udstillingsforbuddet for tobaksvarer m.v.