Forbrugeraftaler

Oplysningspligter

En webshop skal, inden et køb, stille en række oplysninger og muligheder til rådighed for forbrugerne på en klar og forståelig måde. Manglende oplysninger kan betyde, at salget ikke er gyldigt, eller at virksomheden mister nogle af sine rettigheder over for forbrugeren.

De regler, der gælder ved nethandel, findes primært i:

 • Forbrugeraftaleloven
 • E-handelsloven
 • Markedsføringsloven
 • Aftaleloven
 • Købeloven

Reglerne om oplysningspligt findes blandt andet i § 8 i forbrugeraftaleloven, § 6 i markedsføringsloven og § 7 i e-handelsloven.

Der findes også et fællesnordisk standpunkt til handel og markedsføring på internettet, som indeholder punkter om oplysningspligter. 

Du kan læse mere om de forskellige oplysninger, som virksomheden skal give, her:

Oplysninger om virksomheden

En webshop skal oplyse en række praktiske informationer om virksomheden bag shoppen:

 • Virksomhedens navn, dvs. det navn virksomheden er registreret med i fx Det Centrale Virksomhedsregister.
 • CVR nummeret, hvis virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
 • Virksomhedens fysiske adresse.
 • Virksomhedens e-mailadresse og telefonnummer - som gør det muligt for kunder og andre at komme i kontakt med virksomheden. Der er en pligt til at have en e-mailadresse og telefonnummer. Det er ikke nok at have en kontaktformular, som kunden kan anvende. Desuden skal virksomheden oplyse en postadresse, hvis den ikke er den samme som den fysiske adresse.

Oplysningerne skal være nemme at finde og se. De skal stå samlet på forsiden eller på en underliggende side med et link fra forsiden. Fx kan der på forsiden være et link til information om virksomheden eller kontaktoplysninger, hvor det fremgår.
Oplysningerne skal være opdaterede, og webshoppens brugere skal til enhver tid kunne se oplysningerne.

Oplysninger om prisen

Første gang, prisen for varen eller ydelsen bliver oplyst, skal det være den samlede pris for varen, eller den pris kunden som minimum kommer til at betale for tjenesteydelsen fx i en bindingsperiode.

Den samlede pris skal være inklusive gebyrer, moms og alle andre udgifter.
Virksomheden skal også oplyse tydeligt, hvis prisen er personliggjort på basis af automatisk behandling af data om forbrugeren.

Læs om prisoplysninger i Net-tjek, side 5 (PDF)

Oplysninger om varen

Forbrugeren skal oplyses om varens type, materiale, størrelse, funktionalitet mv. Oplysningerne skal stå der, hvor man kan købe eller bestille varen.

For løbende aftaler (fx abonnementer) skal forbrugeren oplyses om den kortest mulige periode, man kan komme til at betale for. Det gælder fx, hvis der er en bindingsperiode eller et bestemt opsigelsesvarsel.

Betaling og levering

Forbrugeren skal have at vide, hvordan betaling og levering foregår, og hvornår aftalen anses for at være opfyldt.

Oplysningen kan stå i de almindelige handelsbetingelser, men det er vigtigt, at det allerede i starten af bestillingsforløbet klart og læseligt bliver fortalt, hvordan forbrugeren kan betale (fx med dankort, bankoverførsel, girokort mm.), og om der er nogle leveringsbegrænsninger, fx geografisk, eller hvis varen ikke er på lager, og at der derfor er længere leveringstid.

Fortrydelsesretten

Forbrugeren skal kende til webshoppens fortrydelsesret og have at vide, hvordan fortrydelsesretten kan bruges, hvem der betaler for at sende varen tilbage mm.

Hvis ikke forbrugeren er korrekt oplyst om virksomhedens fortrydelsesret, kan det betyde, at købsaftalen er ugyldig, og virksomheden mister nogle af sine rettigheder over for forbrugeren. Virksomheder kan frit benytte denne standard-blanket (retsinfo.dk). Hvis den bliver udfyldt korrekt og givet til forbrugeren på den rigtige måde, vil virksomhedens oplysningspligt vedrørende fortrydelsesretten være opfyldt.

Rettigheder, klager, service og garanti

Inden et køb skal forbrugerne oplyses om, at de ifølge købeloven har en række rettigheder i tilfælde af mangler ved varen. Webshoppen behøver ikke oplyse om indholdet af købelovens regler, men blot at de kan bruges, hvis der er mangler på den vare, der er købt.

Forbrugeren skal også have at vide, om man kan klage og forudsætningerne for klage, fx ved at klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager eller et andet godkendt privat klage- eller ankenævn.

Det er muligt for virksomheder at tilbyde service, hjælp eller garanti ud over, hvad købeloven sikrer forbrugerne. Det kan fx være et tilbud om at efterspænde og justere en cykel efter købet. Hvis virksomheden har den type tilbud, skal det oplyses inden købet.

Oplysningerne kan gives i webshoppens handelsbetingelser eller aftalevilkår.

Særlige oplysninger der skal gives lige inden købet

Når forbrugeren har valgt sine varer, skal virksomheden gøre det helt klart for forbrugeren, at vedkommende ved at godkende bestillingen forpligter sig til at betale det angivne beløb. Fx ved at teksten på bestillingsknappen lyder ”Køb nu”, ”Køb med betalingspligt” eller lignende. Dette følger af § 12 i forbrugeraftaleloven.

Forbrugeren skal ved bestillingsknappen have følgende oplysninger med fremhævet skrift:

 • Hvilken vare eller ydelse, der er bestilt
 • Den samlede pris for varen eller ydelsen
 • Den samlede pris for en løbende ydelse pr. afregningsperiode og de samlede månedlige udgifter
 • Aftalens varighed, hvis det er en tidsbestemt aftale, og hvis aftalen forlænges automatisk, betingelserne for at opsige aftalen
 • En evt. minimumsvarighed for kundens forpligtelser

Der må efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke være anden tekst mellem bestillingsknappen og de oplysninger, der skal gives lige over bestillingsknappen.

Aftalevilkår

Forbrugeren skal have mulighed for at læse webshoppens aftalevilkår eller handelsvilkår inden et køb.

Handelsbetingelserne eller aftalevilkårene vil typisk indeholde praktisk information om købet eller aftalen og de oplysninger om betaling, levering, fortrydelsesret osv., som forbrugeraftaleloven kræver, at virksomheden giver inden købet.

Hvis aftalevilkårene indeholder oplysninger, som virksomheden har pligt til at give, bør der være et link til vilkårene fra forsiden, så der er en nem adgang til dem.

Undtagelser fra oplysningspligten

I nogle tilfælde er der ikke pligt til at give oplysninger om varen eller serviceydelsen.

Læs om alle undtagelserne i Net-tjek (PDF)

Medier med begrænset tid og plads

Hvis aftalen bliver indgået via et medie med begrænsninger i tid og plads – fx via mobiltelefonen – og det ikke er muligt at have alle oplysningerne med, kan virksomheden nøjes med at give nogle af oplysningerne. Dette følger af § 11, stk. 2, i forbrugeraftaleloven.

I så fald skal virksomheden som minimum oplyse:

 • Varens/tjenesteydelsens væsentligste karakteristika
 • Den samlede pris mv.
 • De samlede udgifter pr. afregningsperiode/månedlige udgifter
 • Fortrydelsesretten, og hvordan den udøves mv.
 • Aftalens varighed

Til forbrugeren

Handel på online markedspladser

Onlinemarkedspladser er hjemmesider, hvor forbrugere og virksomheder mødes online for at købe og sælge varer og services.

Hvis du handler på en onlinemarkedsplads, er den forpligtet til at oplyse, hvis sælgeren af en vare er en anden end den pågældende markedsplads. Det betyder, at onlinemarkedspladsen skal oplyse, hvem der tilbyder varen, tjenesteydelsen eller det digitale indhold.

Onlinemarkedspladsen skal også oplyse, om det er en virksomhed eller en privatperson, som har varen til salg.

Onlinemarkedspladsen skal også give generelle oplysninger om de vigtigste parametre for rangordning af de tilbud, som du præsenteres for som følge af en søgning.

Det er oplysninger, som du skal have, før handlen gennemføres. Det følger af forbrugeraftalelovens § 8 a.