Forbrugeraftaler

Oplysningspligter

En webshop skal, inden et køb, stille en række oplysninger og muligheder til rådighed for forbrugerne på en klar og forståelig måde. Manglende oplysninger kan betyde, at salget ikke er gyldigt, eller at virksomheden mister nogle af sine rettigheder over for forbrugeren.