Forbud mod vildledning

Udsagn om garanti, autorisation mv.

Virksomheder må ikke give vildledende eller urigtige oplysninger om erklæringer eller symboler som direkte eller indirekte støtter eller godkender den erhvervsdrivende eller dennes produkter. Det følger af markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 4.