Tobak og e-cigaretter

Tobaksvarer og nikotinprodukter

Forbrugerombudsmanden behandler også sager, der vedrører reklame- og udstillingsforbuddet mod tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om reklame- og udstillingsforbuddet for tobaksvarer m.v.

Læs også spørgsmål og svar om reklame- og udstillingsforbuddet for tobaksvarer m.v. her.

Spørgsmål og svar om reklame og udstillingsforbuddet for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere

”Tobaksvarer” er 1) varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes, tygges eller på anden måde indtages, hvis de helt eller delvis er fremstillet af tobak, og 2) varer, der er beregnet til at blive benyttet sammen med sådanne varer.

1) ”Tobaksvarer” er derfor alle former for tobaksvarer, uanset hvordan man bruger dem.

2) ”Varer, der er beregnet til at blive benyttet sammen med sådanne varer” omfatter fx filtre, papir, emballage, piber og hardware. Derimod er produkter, der har et mere generelt anvendelsesformål, ikke omfattet, fx lightere, tændstikker, piberensere eller askebægere, medmindre de specifikt er designet eller markedsført med reference til tobaksvarer.

”Tobakssurrogater” er produkter med nikotin, der ikke er tobaksvarer, elektroniske cigaretter eller godkendte lægemidler. Tobakssurrogater omfatter fx såkaldte nikotinposer eller ”pouches” med indhold af nikotin.

”Urtebaserede rygeprodukter” er rygeprodukter baseret på planter, urter eller frugter, som ikke indeholder tobak, og som kan forbruges via en forbrændingsproces.

Nej. Alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt med enkelte undtagelser. En fysisk butik, der er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer, kan lovligt reklamere for disse varer i butikken og på butiksfacaden. Se neden for om fysiske specialbutikker.

Alle handlinger i erhvervsøjemed, som har til formål at sælge tobaksvarer eller som har den direkte eller indirekte virkning, er reklame omfattet af forbuddet og derfor forbudt. Det er et meget bredt reklameforbud.

Selvom en omtale af tobaksvarer ikke har til formål at sælge varerne, må omtalen heller ikke direkte eller indirekte medvirke til at sælge tobaksvarer. Det er fx forbudt, hvis en tobaksvare bliver anvendt i en reklame for andre produkter. Det er også forbudt at reklamere for sin virksomhed, som sælger tobaksvarer, selvom man ikke reklamerer for bestemte tobaksvarer.

Reklameforbuddet gælder som udgangspunkt alle steder. Det er fx ikke tilladt at reklamere:

− I fysiske butikker, herunder på digitale skærme, på gaden og på butiksfacader, fx ved A-skilte, salgsfremmende udsagn på butiksvinduer eller billeder af personer, der bruger tobaksvarer.
− I trykte medier, fx i aviser.
− I radio og på tv.
− På internettet, fx på sociale medier, på en virksomheds egen hjemmeside, via Google Ad-Words og banner-annoncer.
− I e-mails, fx i nyhedsbreve.

Nej. Sponsorering til fordel for tobaksvarer er forbudt, uanset om sponsoren får sit navn, logo eller andre kendetegn vist eller nævnt i forbindelse med sponsoreringen.

”Sponsorering” omfatter enhver form for offentlig eller privat bidrag til et arrangement, en aktivitet eller en enkeltperson, som har til formål eller har den virkning at sælge tobaksvarer. Det er fx ikke tilladt at yde bidrag til medieproduktioner. Forbuddet mod sponsorering omfatter ikke kun bidrag i form af penge, men ethvert direkte eller indirekte bidrag, fx sponsorering, gaver, prisfordele, støtte, udlevering af prøver, gratis butiksindretningsinventar, lån af lokaler, oplæring og kurser.

Nej. Det er både forbudt at anbringe og vise de tobaksvarer, som en butik sælger, medmindre man har en fysisk butik, der er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer. En fysisk butik, der ikke er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer, må kun vise de tobaksvarer, som butikken sælger, efter anmodning fra køber, se neden for om fysiske butikker.

Dette ”generelle” udstillingsforbud gælder både i fysiske butikker og på internettet.

Ja. Det er lovligt at have en fysisk butik, der sælger tobaksvarer, men butikken må ikke reklamere med eller oplyse om, at butikken sælger tobaksvarer, medmindre butikken er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer. Se neden for om fysiske specialbutikker.

Fysiske butikker, der sælger tobaksvarer, må kun vise de tobaksvarer, som butikken sælger, efter anmodning fra køber. Det betyder, at forhandlere af tobaksvarer skal sikre, at tobaksvarerne er gemt væk, fx under disken eller bag et forhæng eller en låge.

Fysiske butikker må vise en liste med neutrale oplysninger om, hvilke tobaksvarer der bliver solgt i butikken og varernes pris efter anmodning fra køber eller ved en ekspedientbetjent salgskasse.

Der må ikke være noget i butikken, som kan give en reklameeffekt, fx særlig belysning, farver eller lignende ift. resten af butikken, medmindre butikken er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer. Se neden for om fysiske specialbutikker.

En fysisk butik, der er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer, kan lovligt anbringe og vise piber, pibetobak og cigarer i butikken og reklamere for disse varer i butikken og på butiksfacaden. Det gælder dog kun for anbringelse og visning af samt reklame for piber, pibetobak og cigarer i butikken og på butiksfacaden. Hvis butikken sælger cigaretter eller andre tobaksvarer, må disse derfor ikke blive vist i butikken eller på butiksfacaden. Her gælder de samme regler, som for andre fysiske butikker, se ovenfor.

Butikken må ikke give kunder indtryk af, at varerne, herunder piber, pibetobak og cigarer, har en sundhedsgavnlig effekt, er mindre skadelige end andre produkter eller på anden måde har en gavnlig effekt eller fordel, fx ved brug af tekst, illustrationer, billeder, farver, logoer eller symboler.

En fysisk butik er ”specialiseret” i salg af piber, pibetobak og cigarer, når butikken fører et bredt udvalg af disse varer. Butikken kan også sælge andre specialvarer, som ikke appellerer til børn og unge. En almindelig kiosk vil fx ikke være specialiseret i salg af piber, pibetobak
og cigarer.

En fysisk butik, der er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer, må gerne have et navn, der oplyser om, at butikken sælger piber, pibetobak og cigarer, fx ”pibebutikken”.

En fysisk butik, der er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer, og som har et navn, der oplyser om, at butikken sælger piber, pibetobak og cigarer, må vise sit navn i butikken og på butiksfacaden, hvor det er tilladt at reklamere for piber, pibetobak og cigarer.

Nej. Det er ikke længere lovligt at have et skilt ved sin butik, som oplyser, at butikken sælger tobaksvarer.

Ja. Det er lovligt at have en hjemmeside/webshop, der sælger tobaksvarer.

Hjemmesiden må give kunden neutrale oplysninger om, hvilke tobaksvarer der bliver solgt på hjemmesiden og varernes pris. På hjemmesiden må også stå de samme oplysninger, der fremgår af varernes emballage og tekniske oplysninger, som gør kunden i stand til at vurdere, hvilke andre produkter varen er kompatibel med.

Men oplysningerne må ikke have en reklameeffekt. Oplysningerne må fx ikke give kunden det indtryk, at tobaksvarer har en sundhedsgavnlig effekt, er mindre skadelige end andre produkter, eller har andre gavnlige effekter eller fordele. Det er fx ikke lovligt at skrive, at en tobaksvare smager godt, er sundere end andre tobaksvarer eller er den bedste på markedet.

Oplysningerne må heller ikke fremhæves eller være iøjnefaldende, og der må ikke være illustrationer, billeder, farver, logoer, symboler eller anden tekst i forbindelse med oplysningerne

Man må fx ikke skrive, at det er et tilbud, at prisen er nedsat eller lignende. De neutrale oplysninger må ikke stå på salgsstedets forside. På forsiden må der være de kategorier, som følger af tobaksreklameloven og kategorierne ”Urtebaserede rygeprodukter”, ”Tobakssurrogater”, ”Øvrige” og ”Tilbehør”. Det er derimod ikke tilladt at have kategorier som ”tilbud”, ”nye varer”, ”mest solgte” eller lignende, da sådanne kategorier vil være reklame.

Nej. Forbuddet mod synlig anbringelse og visning af tobaksvarer gælder også ved salg online og via digitale løsninger, fx på hjemmesider/webshops og på firmasider på sociale medier, som sælger til eller henvender sig til forbrugere.

Forbuddet mod synlig anbringelse og visning betyder, at der ikke må vises billeder af tobaksvarer, som kan ses af forbrugere på internettet. Forbuddet mod visning af varerne er absolut og gælder både i forbindelse med en mere generel visning af udvalget af varerne på en hjemmeside, herunder på sociale medier, og i forbindelse med en egentlig købe-funktion, hvor forbrugeren kan lægge den pågældende vare i en kurv og betale for varen.

Forbuddet mod visning af billeder ved salg på internettet gælder dog ikke ved salg af piber.

Ja. Online salgssteder må have et navn, der på en neutral måde oplyser, at salgsstedet sælger tobak, fx ”Pibebutikken”, men navnet må ikke indeholde salgsfremmende udsagn, fx ”Billige piber”.

Det er ikke tilladt at give kunder eller andre mulighed for at anmelde tobaksvarer, give ratings eller lignende, hvis anmeldelsen m.v. på nogen måde kan ses af anmelderen eller andre, som ikke er ansat i virksomheden, der sælger tobaksvarerne.

Det er som udgangspunkt i strid med reklameforbuddet, hvis en virksomhed, der sælger tobaksvarer, har en firmaside på et socialt medie. Det skyldes, at firmasiden sædvanligvis vil have til formål at sælge tobaksvarer eller have den virkning. Det vil også være i strid med visningsforbuddet, hvis der er billeder af tobaksvarer på firmasiden, bortset fra billeder af piber.

Nej. Reklameforbuddet gælder også reklame i åbne eller lukkede grupper på sociale medier, fx på Facebook.

Nej. Det er ikke lovligt at sende nyhedsbreve om tobaksvarer til forbrugere, da nyhedsbrevene vil være reklame, uanset om forbrugeren har givet samtykke til at modtage nyhedsbrevet.

Overtrædelser af reklame- og udstillingsforbuddet kan straffes med bøde.

Loven og bekendtgørelsen hører under Sundhedsministeriets ansvarsområde. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med reglerne om reklame- og udstillingsforbuddet for tobaksvarer.

Sundhedsministeriet har udarbejdet en række ”faktaark” om den nye lovgivning, fx om ”Tobak væk fra disken”, ”Skærpet reklameforbud” og ”Regulering af nikotinprodukter”. Faktaarkene kan læses her.

Spørgsmål til skiltning om salg af tobaksvarer hører under Sundhedsstyrelsen. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside står mere om skiltning: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/tobak/lovgivning/skiltning-om-salg-af-tobak-og-alkohol

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med køb og salg af tobaksvarer, herunder registrering af en virksomhed og anmeldelse af produkter med henblik på salg, samt ulovligt salg af tobaksvarer.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside er oplysninger om de nye regler for tobaksvarer. Reglerne kan læses her