Tobak og e-cigaretter

Tobaksvarer og nikotinprodukter

Tobaksvarer omfatter både tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter.

Reklameforbud

Alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt med enkelte undtagelser. En fysisk butik, der er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer, kan lovligt reklamere for disse varer i butikken og på butiksfacaden. Se neden for om fysiske specialbutikker.

Alle handlinger i erhvervsøjemed, som har til formål at sælge tobaksvarer eller som har den direkte eller indirekte virkning, er reklame omfattet af forbuddet og derfor forbudt. Det er et meget bredt reklameforbud.

Selvom en omtale af tobaksvarer ikke har til formål at sælge varerne, må omtalen heller ikke direkte eller indirekte medvirke til at sælge tobaksvarer. Det er fx forbudt, hvis en tobaksvare bliver anvendt i en reklame for andre produkter. Det er også forbudt at reklamere for sin virksomhed, som sælger tobaksvarer, selvom man ikke reklamerer for bestemte tobaksvarer.

Reklameforbuddet gælder som udgangspunkt alle steder. Det er fx ikke tilladt at reklamere:

  • I fysiske butikker, herunder på digitale skærme, på gaden og på butiksfacader, fx ved A-skilte, salgsfremmende udsagn på butiksvinduer eller billeder af personer, der bruger tobaksvarer.
  • I trykte medier, fx i aviser.
  • I radio og på tv.
  • På internettet, fx på sociale medier, på en virksomheds egen hjemmeside, via Google Ad-Words og banner-annoncer.
  • I e-mails, fx i nyhedsbreve.

Udstillingsforbud

Det er både forbudt at anbringe og vise de tobaksvarer, som en butik sælger, medmindre man har en fysisk butik, der er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer. En fysisk butik, der ikke er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer, må kun vise de tobaksvarer, som butikken sælger, efter anmodning fra køber.

Dette ”generelle” udstillingsforbud gælder både i fysiske butikker og på internettet.

Fysiske butikker

Det er lovligt at have en fysisk butik, der sælger tobaksvarer, men butikken må ikke reklamere med eller oplyse om, at butikken sælger tobaksvarer, medmindre butikken er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer.

Fysiske butikker må vise en liste med neutrale oplysninger om, hvilke tobaksvarer der bliver solgt i butikken og varernes pris efter anmodning fra køber eller ved en ekspedientbetjent salgskasse.

Der må ikke være noget i butikken, som kan give en reklameeffekt, fx særlig belysning, farver eller lignende ift. resten af butikken, medmindre butikken er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer. Se neden for om fysiske specialbutikker

Fysiske specialbutikker

En fysisk butik, der er specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer, kan lovligt anbringe og vise piber, pibetobak og cigarer i butikken og reklamere for disse varer i butikken og på butiksfacaden. Det gælder dog kun for anbringelse og visning af samt reklame for piber, pibetobak og cigarer i butikken og på butiksfacaden. Hvis butikken sælger cigaretter eller andre tobaksvarer, må disse derfor ikke blive vist i butikken eller på butiksfacaden. Her gælder de samme regler som for andre fysiske butikker, se ovenfor.

Butikken må ikke give kunder indtryk af, at varerne, herunder piber, pibetobak og cigarer, har en sundhedsgavnlig effekt, er mindre skadelige end andre produkter eller på anden måde har en gavnlig effekt eller fordel, fx ved brug af tekst, illustrationer, billeder, farver, logoer eller symboler.

En fysisk butik er ”specialiseret” i salg af piber, pibetobak og cigarer, når butikken fører et bredt udvalg af disse varer. Butikken kan også sælge andre specialvarer, som ikke appellerer til børn og unge. En almindelig kiosk vil fx ikke være specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer.

Salg online

Det er lovligt at have en hjemmeside/webshop, der sælger tobaksvarer. Hjemmesiden må give kunden neutrale oplysninger om, hvilke tobaksvarer der bliver solgt på hjemmesiden og varernes pris. På hjemmesiden må også stå de samme oplysninger, der fremgår af varernes emballage og tekniske oplysninger, som gør kunden i stand til at vurdere, hvilke andre produkter varen er kompatibel med.

Men oplysningerne må ikke have en reklameeffekt. Oplysningerne må fx ikke give kunden det indtryk, at tobaksvarer har en sundhedsgavnlig effekt, er mindre skadelige end andre produkter eller har andre gavnlige effekter eller fordele. Det er fx ikke lovligt at skrive, at en tobaksvare smager godt, er sundere end andre tobaksvarer eller er den bedste på markedet.

Oplysningerne må heller ikke fremhæves eller være iøjnefaldende, og der må ikke være illustrationer, billeder, farver, logoer, symboler eller anden tekst i forbindelse med oplysningerne. Man må fx ikke skrive, at det er et tilbud, at prisen er nedsat eller lignende.

De neutrale oplysninger må ikke stå på salgsstedets forside. På forsiden må der være de kategorier, som følger af tobaksreklameloven og kategorierne ”Urtebaserede rygeprodukter”, ”Tobakssurrogater”, ”Øvrige” og ”Tilbehør”. Det er derimod ikke tilladt at have kategorier som ”tilbud”, ”nye varer”, ”mest solgte” eller lignende, da sådanne kategorier vil være reklame.

Det er ikke tilladt at vise billeder af tobaksvarer på internettet (salg er piber er dog undtaget).

Straf

Overtrædelser af reklame- og udstillingsforbuddet kan straffes med bøde.

LINKS TIL RETSGRUNDLAG

Læs bekendtgørelse nr. 586 af 26. marts 2021 af lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (”tobaksreklameloven”) på retsinformation.dk 

Tobaksreklameloven blev ændret ved lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning), som blev fremsat ved lovforslag nr. L 61 den 8. oktober 2020.

Læs lovbemærkningerne på retsinformation.dk

Læs bekendtgørelse nr. 570 af 11. februar 2021 om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning m.v. af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, som trådte i kraft den 1. april 2021, på retsinformation.dk

 

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om reklame- og udstillingsforbuddet for tobaksvarer m.v.

Læs spørgsmål og svar om reklame- og udstillingsforbuddet for tobaksvarer m.v. her.

Spørgsmål og svar om reklame og udstillingsforbuddet for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere

Relaterede sager

Se alle