Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
21/04012

Lovgivning

  • Tobaksreklameloven

Bøder for at reklamere for aromakugler til cigaretter

Ejeren bag en enkeltmandsvirksomhed og en influent vedtog bøder på henholdsvis 50.000 kr. og 5.000 kr. efter at have reklameret for såkaldte aromakugler, der kunne give smag til cigaretter, i strid med tobaksreklameloven.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte en virksomhed og en influent i februar 2022 for at have overtrådt tobaksreklameloven ved at reklamere for aromakugler til cigaretter.

Ifølge tobaksreklamelovens § 3, stk. 1, er alle former for reklame for tobaksvarer forbudt. Reklame for varer, der er designet til at blive benyttet sammen med tobaksvarer, er også forbudt. Der gælder kun enkelte undtagelser til reklameforbuddet. Der er en uddybning af retsgrundlaget til sidst i sagsresuméet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at aromakuglerne var blevet markedsført som et produkt, der var designet til at blive benyttet sammen med tobaksrygning og derfor var omfattet af forbuddet mod tobaksreklame. Der var bl.a. blevet vist billeder af cigaretter i forbindelse med markedsføringen af aromakuglerne og anvendt salgsfremmende udsagn om brug af aromakuglerne i cigaretter.

På virksomhedens hjemmeside havde der fra september 2020 til september 2021 været udsagn som:

  • "Med et simpelt klik i filteret så kan du nyde denne eksotiske smag, dine smagssanser bliver ramt af en sød, mild, forfriskende vandmelon smag som giver et kick af sommerens glæder” og
  • ”Bland Selv! Du kan fra nu af, benytte dig af vores snold selv løsning! Du skal bare tilføje de ønskede varianter, og antal til din kurv. Nemmere bliver det ikke! Ved køb af 10 pakker og derover, vil du automatisk få 15% på alle dine pakker”.

Virksomheden havde også haft profiler på Instagram og Facebook, som reklamerede for aromakuglerne. Profilerne på Instagram og Facebook indeholdt salgsfremmende billeder og udsagn som:

  • ”[…]Konkurrence‼️[…] SAVNER DU OGSÅ MENTHOL OG DET GODE GAMLE CLICK?? KENDER DU EN DER SAVNER SIT GAMLE CLICK?? […]”.

Influenten blev politianmeldt for at have haft flere opslag på sin Instagram-profil med reklame for virksomheden og dens produkter. Virksomhedens navn blev ”tagget” i influentens opslag, der også blev ledsaget af udsagn som: ”Til dig der savner smagene i cigaretterne” og ”Der er masser af smage og tilbehør”.

Forbrugerombudsmanden behandlede sagen efter at have modtaget en klage fra en forbruger i foråret 2021.


Retsgrundlag

Der trådte en ny tobaksreklamelov i kraft den 1. april 2021 (*). Den nye tobaksreklamelovs § 3, stk. 1, har følgende ordlyd: ”Alle former for reklame for tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter er forbudt.”

Den tidligere gældende tobaksreklamelovs (**) § 3, stk. 1, havde følgende ordlyd: ”Alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt.”

  • Hvad er ”reklame”?

Den nuværende tobaksreklamelovs § 2, stk. 1, har følgende ordlyd: ”Ved reklame forstås i denne lov enhver handling i erhvervsøjemed, som har til formål at fremme salget af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, eller som har dette som en direkte eller indirekte virkning.” [Vores understregninger].

Den tidligere gældende tobaksreklamelovens § 2, stk. 1, definerede reklame som: ”enhver handling i erhvervsøjemed, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer.” [Vores understregning].

  • Hvad er ”tobaksvarer”?

Den nuværende tobaksreklamelovs § 1, nr. 1 og 2, definerer ”tobaksvarer” som: ”Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes, tygges eller på anden måde indtages, hvis de, helt eller delvis, er fremstillet af tobak”, jf. nr. 1, og ”Varer, der er beregnet til at blive benyttet sammen med varer omfattet af nr. 1”, jf. nr. 2.

”Tobaksvarer” var i den tidligere lov defineret i lovens § 1 som ”Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de, helt eller delvis, er fremstillet af tobak”, jf. nr. 1, og ”Varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning”, jf. nr. 2.

Det var således allerede forud for den 1. april 2021 forbudt at reklamere for tobaksvarer, herunder varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning, jf. tobaksreklamelovens § 1, nr. 2.

Desuden har det siden den 1. april 2022 har det været ulovligt at sælge udstyr, der benyttes i forbindelse med tobaksvarer, og som gør det muligt at ændre tobaksvarers duft eller smag, fx aromakugler, hvis udstyret er fremstillet før 1. april 2021. Udstyr, som er fremstillet efter den 1. april 2021, har været forbudt at sælge i Danmark siden 1. april 2021. Det fremgår af § 15 a i lov om tobaksvarer, som Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med.

* Bekendtgørelse nr. 586 af 26. marts 2021 af lov om forbud mod tobaks-reklame m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 21. oktober 2008 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 327 af 23. marts 2013 og § 1 i lov nr. 2071 af 21. december 2020 om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning), som fremsat ved lovforslag nr. L 61 den 8. oktober 2020.

** Lov om forbud mod tobaksreklame mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 21. oktober 2008 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 327 af 23. marts 2013.