Betalinger

Reservation af beløb på konto

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal betalingsmodtageren have en saglig og rimelig grund til at foretage en reservation af beløb, og aftalen om reservationen må heller ikke i øvrigt være urimelig.

"Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal betalingsmodtageren have en saglig og rimelig grund til at foretage en reservation af beløb, og aftalen om reservationen må heller ikke i øvrigt være urimelig".