Børn og unge

Mindreårige og aftaler

Børn og unge under 18 år kan ikke indgå abonnementsaftaler uden forældresamtykke.