Forbud mod vildledning

Helbreds- og sundhedsudsagn

Virksomheder skal kunne dokumentere rigtigheden af de sundhedsegenskaber, der oplyses i markedsføringen.

Virksomheder må ikke give urigtige eller vildledende oplysninger i deres markedsføring, herunder udelade eller skjule væsentlige oplysninger. Det fremgår af markedsføringslovens §§ 5 og 6 sammenholdt med § 8. Overtrædelse af disse bestemmelser kan straffes med bøde.

Derudover skal virksomheder kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold. Det fremgår af markedsføringslovens § 13.

Forbrugerombudsmanden anser markedsføringen som groft vildledende, hvis virksomheder ikke kan dokumentere rigtigheden af de sundhedsegenskaber, der oplyses i markedsføringen.