Afgørelse

Sagsnummer
20/08497

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Markedsføring af solcreme med miljøudsagn var vildledende

Det var vildledende, at en netbutik markedsførte en solcreme som ”miljøvenlig”, da solcremen indeholdt solfiltre med skadelige effekter – særligt på koraller.

På baggrund af en klage fra Forbrugerrådet TÆNK kunne Forbrugerombudsmanden konstatere, at en netbutik markedsførte en solcreme med udsagnet ”miljøvenlig”. Klikkede man på produktet, stod der ”miljøvenlig” med forklaringen ”Pas på havet og dig selv med biologisk nedbrydelig solcreme”. Længere nede i teksten stod der, at solcremen ikke skadede koralrevet. Det fremgik ikke, at solcremen indeholdt solfiltrene BP3 og OMC.

Miljøstyrelsen oplyste i en udtalelse, at af alle solfiltre, man kunne vælge, var BP-3 det med bedst dokumenterede skadelige effekter – særligt på koraller, og at BP-3 og OMC ud fra et forsigtighedsprincip var blevet forbudt adskillige steder, fx Bonaire, Hawaii og Palau.

Virksomheden oplyste, at de fjernede produktet, da Forbrugerrådet TÆNK oprindeligt kontaktede dem. Virksomheden satte det dog til salg igen, da virksomheden fik tilsendt en rapport fra solcremeproducenten, der viste, at der ikke var visuelle tegn på stress, blegning eller dødelighed hos/på de undersøgte koraller.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at de omhandlede udsagn var egnet til at give forbrugerne det indtryk, at solcremen ikke skadede miljøet, herunder koralrevene, og allerede fordi solcremen indeholdt stoffet BP-3, var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at markedsføringen var vildledende og i strid med markedsføringslovens § 5, stk. 1.

Da Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at Forbrugerrådet TÆNK i 2019 henledte virksomhedens opmærksomhed på BP-3’s skadelige effekter på koralrevene og på oplysningen om, at solcremer med BP-3 var blevet forbudt flere steder i verden, og at rapporten, som virksomheden henviste til, var blevet udarbejdet på solcremeproducentens eget initiativ og således ikke var en af producenten uafhængig rapport, indskærpede Forbrugerombudsmanden markedsføringslovens § 5, stk. 1, over for virksomheden.

Baggrunden for, at Forbrugerombudsmanden besluttede ikke at forfølge sagen strafferetligt, var, at virksomheden havde oplyst, at de var ophørt med markedsføringen, og fordi det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at virksomheden kun havde handlet uagtsomt på grund af den rapport, som virksomheden havde modtaget fra producenten om påvirkningen af koraller.