Betalinger

Kontantreglen

Kontantreglen har til formål at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne.

Betalingsmodtagere har som udgangspunkt pligt til at modtage kontant betaling i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter som fx betalingskort og mobilbetaling via app. Dette følger af betalingslovens § 81, stk. 1.

Kontantreglen kan ikke omgås ved fx at skilte med, at man ikke tager imod kontant betaling eller frabeder sig kontant betaling, og ej heller ved at undlade at have byttepenge.

Herudover vurderer Forbrugerombudsmanden, at det vil være i strid med kontantreglen, hvis en virksomhed fx indfører et system, hvor kontantkunderne skal indbetale et beløb i kontanter på et elektronisk kort, som derefter kan bruges til betaling.

Overtrædelse af betalingslovens § 81, stk. 1, straffes med bøde, jf. betalingslovens § 152, stk. 2.

Særlige betalingsmodtagere

Visse betalingsmodtagere inden for sundhedsområdet er forpligtede til at modtage kontanter i hele åbningstiden. Det gælder visse sundhedsfaglige virksomheder, såsom apoteker og tandlæger.

Det følger af bekendtgørelse nr. 1419 om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter. Se bekendtgørelsen her

Fjernsalg og selvbetjeningsmiljøer

Pligten til at modtage kontanter gælder ikke ved fjernsalg, som fx salg via webshops og andre former for salg over internettet og salg via telefonen.

Kontantreglen gælder heller ikke ved betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som fx ubemandede benzinstationer.

Det følger af betalingslovens 81, stk. 2.

Røveriudsatte områder

Virksomheder beliggende i særligt røveriudsatte områder kan begrænse det tidsrum, hvor de er forpligtede til at tage imod kontanter, til kl. 06.00 til 20.00.

Listen over disse postnumre kan findes på Erhvervsministeriets hjemmeside

Virksomheder, der ønsker at benytte det kortere tidsrum fra kl. 06.00 til 20.00, skal opsætte skilte herom, jf. betalingslovens § 81, stk. 3.

Midlertidige arrangementer

Pligten til at tage imod kontanter gælder ikke for betalingsmodtagere, der indgår i festivaler, byfester og andre lignende arrangementer af midlertidig karakter. Sådanne arrangementer skal opfylde følgende betingelser for at være undtaget fra kontantreglen:

  • Arrangementet varer maksimalt 14 dage,
  • arrangementet forekommer højst én gang årligt,
  • arrangementet afholdes inden for et geografisk afgrænset område med adgangskontrol, og
  • arrangøren skal forud for tilmelding til arrangementet tydeligt oplyse forbrugerne om, at der ikke kan betales med kontanter, eller, hvis arrangementet ikke kræver tilmelding, oplyse det tydeligt i markedsføringen af arrangementet.

Arrangementet skal have midlertidig karakter, fx en festival- eller cirkusplads eller et aflukket område i en by, som etableres og fjernes igen efter arrangementet. Undtagelsen gælder ikke for tilbagevendende arrangementer af mere etableret karakter, som fx afholdelse af fodboldkampe på et stadion eller drift af koncertsteder eller restauranter. Det samme gælder for teaterforestillinger i et teater, selvom den enkelte forestilling kun er af midlertidig karakter.

Betalinger mellem erhvervsdrivende (B2B)

Betalingsmodtagere er ikke forpligtede til at tage imod kontanter fra betalere, der ikke er forbrugere, jf. betalingslovens § 81, stk. 4.

Kontanter ved et flertal af åbne kasser

Det vil efter Forbrugerombudsmandens vurdering ikke være i strid med kontantreglen i betalingslovens § 81 eller markedsføringslovens regler om god skik, hvis en betalingsmodtager har enkelte kasser, der ikke tager imod kontanter, og det er muligt at betale med kontanter ved et flertal af de åbne kasser. Dette forudsætter dog, at betalingsmodtageren informerer herom ved klar og tydelig skiltning.

Relaterede sager

Se alle