Afgørelse

Sagsnummer
22/10827

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende

Trafikselskaberne ændrer praksis for byttepenge i busserne

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var i strid med betalingslovens § 81, at en regel i de såkaldte ”fælles landsdækkende rejseregler” indeholdt en generel begrænsning i buspassagerernes muligheder for at få byttepenge tilbage. Forbrugerombudsmanden vurderede, at den pågældende praksis udgjorde en ulovlig forskelsbehandling af de passagerer, som ønskede at betale kontant for en busbillet.

Buschauffører i Danmark må ikke afvise passagerer, der ønsker at betale kontant for en busbillet, med den begrundelse, at chaufføren ikke kan give byttepenge tilbage ud over til nærmeste hundrede kroner.

Hidtil har buschaufførerne kun taget imod beløb op til nærmeste hundrede kroner. Hvis en passager eksempelvis skulle betale 26 kroner for en rejse og kun havde en 200-kroneseddel, så har chaufførerne hidtil afvist at tage imod betalingen.

Efter at have behandlet flere klager over trafikselskabernes håndtering af kontant betaling/byttepenge, herunder en sag om byttepenge i hhv. flextrafik og i den almindelige rutetrafik, blev Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at den pågældende praksis skyldtes en regel i de såkaldte ”fælles landsdækkende rejseregler”. De fælles landsdækkende rejseregler er trafikselskabernes egne vilkår. De skal naturligvis være i overensstemmelse med kontantreglen i betalingsloven.

Forbrugerombudsmanden orienterede Trafikselskaberne i Danmark om sin vurdering i sagerne vedr. trafikselskaberne, og inviterede også brancheforeningen til et uddybende møde.

På mødet redegjorde Forbrugerombudsmanden for sin vurdering vedr. bestemmelsen i de ”fælles landsdækkende rejseregler”, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse udgjorde en overtrædelse af kontantreglen i betalingsloven, da der er sket en forskelsbehandling af de kontantbetalende forbrugere.

På baggrund af drøftelserne på mødet, og efter drøftelser med de enkelte trafikselskaber, meddelte Trafikselskaberne i Danmark til Forbrugerombudsmanden, at selskaberne havde besluttet at ændre praksis.

Fra den 7. juni 2023 blev den pågældende bestemmelse fjernet fra de fælles landsdækkende rejseregler. Der er dermed ikke længere nogen begrænsning for, hvilke kontanter en passager kan betale med i bussen.