Forbrugeraftaler

Fortrydelse

Forbrugere, der køber varer og serviceydelser på nettet, har normalt 14 dages fortrydelsesret. Det er vigtigt, at webshops oplyser forbrugerne om deres fortrydelsesret. Ellers mister virksomheden nogle af sine rettigheder over for forbrugeren. Klager om fortrydelsesretten kan gives til Mæglingsteamet for Forbrugerklager hos Nævnenes hus.

Klager over fortydelsesret

Klager om fortrydelsesretten kan indgives til Mæglingsteamet for Forbrugerklager hos Nævnenes Hus via deres hjemmeside.

 

Mæglingsteamet for Forbrugerklager hos Nævnenes Hus kan forsøge at konfliktmægle mellem dig og virksomheden. Det koster 100 kr. i gebyr.

Findes der ikke en løsning ved mæglingen, kan sagen indbringes for Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr. i gebyr, som du får tilbage, hvis du får medhold i sagen.

 

Som udgangspunkt skal varen eller ydelsen have kostet mindst 1.110 kr. (720 kr. for fodtøj og beklædning) og højest 100.000 kr. for, at Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet kan behandle din klage.

 

Du kan læse mere om klageprocessen ved Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet på deres hjemmeside.

Du kan også kontakte Nævnenes Hus telefonisk på 72 40 56 00.

Klag over fortrydelsesretten hos Mæglingsteamet for Forbrugerklager hos Nævnenes Hus

Ja. Du har som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret, når du køber varer på nettet. Der er dog enkelte undtagelser, fx ved levering af mad og drikke eller billetter til et kulturarrangement på en bestemt dato. 

Der gælder særlige regler for fortrydelse, når der er tale om en vare, der er specielt fremstillet til den enkelte forbruger. Dette gælder dog ikke, hvis købet er baseret på standardiserede tilvalgsmuligheder, eksempelvis farve og størrelse.

Hvis du fortryder et køb i en webshop, skal du selv betale for at sende varen retur, medmindre sælgeren har accepteret at betale for det. Sælgeren har dog pligt til at betale for tilbageleveringen, hvis han ikke inden købet har oplyst, at du selv skal betale for returnering.

Du har som udgangspunkt ret til at få alle de penge tilbage, du har betalt til sælgeren for varen.

Ja. Du kan godt udnytte sin fortrydelsesret, selvom varen har været brugt og dermed er blevet forringet i værdi.

Sælgeren har dog ret til at kræve, at du betaler for den værdiforringelse, brugen af varen har medført. Det er altid en konkret vurdering, hvor stort et fradrag i givet fald skal være. Læs notat om vurderingen af værdiforringelsen (PDF). 

Hvis du vil undgå at betale for en værdiforringelse, er det en god tommelfingerregel, at det er tilladt at undersøge og prøve varen derhjemme på samme måde, som det er muligt i en fysisk butik.

Nej. Du skal give sælgeren klar besked om, at du ønsker at fortryde købet, hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret.  Du kan godt vælge ikke at hente varen, hvis du har fortrudt købet, men for at gøre brug af fortrydelsesretten – og dermed retten til at få dine penge tilbage - skal du give sælger besked om din fortrydelse.

Nej. Du har som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, når du handler i en fysisk butik. Den enkelte butik kan selv vælge, om den vil tilbyde forbrugerne fortrydelsesret som en særlig service. Butikken bestemmer også som udgangspunkt selv, hvordan fortrydelsesretten fungerer – fx hvor længe kunden kan fortryde, hvilke krav der er til varens stand, om kunden skal kunne fremvise en kvittering for købet osv.