Afgørelse

Sagsnummer
18/14267

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 8

Indskærpelse for vildledende markedsføring og manglende oplysninger om fortrydelsesret ved telefonsalg

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for en erhvervsdrivende, at forbrugerne under et telefonsalg skal have oplysninger om indgåelse af et løbende abonnement på en hensigtsmæssig måde, samt oplysninger om fortrydelsesretten, inden der indgås en aftale.

Forbrugerombudsmanden modtog i 2018 en række klager over en erhvervsdrivendes markedsføring af et medlemskab ved telefonsag, herunder et efterfølgende løbende abonnement hos den erhvervsdrivende, hvor forbrugeren én gang om måneden automatisk ville modtage et produkt fra den erhvervsdrivende, medmindre forbrugeren selv aktivt fravalgte dette fra gang til gang.

Forbrugerombudsmanden anmodede bl.a. den erhvervsdrivende om at indsende lydfiler af telefonsamtalerne med de omhandlende klagere efter oplysningspligten i markedsføringslovens § 25, stk. 2.

På baggrund af en gennemgang af telefonsamtalens forløb og indhold, vurderede Forbrugerombudsmanden, at den erhvervsdrivende havde præsenteret oplysningen om, at forbrugeren, ved at takke ja til et tilbud om en gratis bog, indgik en aftale om et løbende abonnement på bøger på en uhensigtsmæssig måde i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1, om vildledende udeladelser.

Forbrugerombudsmanden vurderede desuden, at den erhvervsdrivende ikke, inden der blev indgået en aftale, havde oplyst forbrugerne om, hvorvidt der var fortrydelsesret, hvilket var i strid med forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 9, jf. § 11, stk. 2.

Da Forbrugerombudsmanden havde besluttet at få oplyst sagen efter markedsføringslovens § 25 og ikke at forfølge sagen med henblik på strafforfølgning, blev sagen afsluttet med en indskærpelse af ovenstående regler over for den erhvervsdrivende.