Betalinger

Gebyrer

Et gebyr må ikke være urimeligt højt i forhold til den ydelse, som gebyret dækker over.

"Virksomheden skal gøre forbrugeren tydeligt opmærksom på den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive gebyrer, første gang forbrugeren får prisen på varen eller tjenesteydelsen at vide".