Betalinger

Gebyrer

Et gebyr må ikke være urimeligt højt i forhold til den ydelse, som gebyret dækker over.

En virksomhed kan normalt selv bestemme, hvilke gebyrer den vil opkræve hos sine forbrugere.

Alle gebyrer skal dog være aftalt med forbrugeren, for eksempel i aftalevilkårene. For at et gebyr kan anses for aftalt, skal det fremgå tydeligt af aftalen med forbrugeren. Der gælder således et tydelighedskrav ved opkrævning af gebyrer.

Virksomheden skal gøre forbrugeren tydeligt opmærksom på den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive gebyrer, første gang forbrugeren får prisen på varen eller tjenesteydelsen at vide. Et gebyr, som måske kan blive aktuelt på et senere tidspunkt, for eksempel et gebyr for en kopi af et gammelt kontoudtog, skal ikke oplyses som en del af den samlede pris, men skal selvfølgelig være aftalt mellem parterne for, at virksomheden kan opkræve det.

Et gebyr må ikke være urimeligt højt i forhold til den ydelse, som gebyret dækker over. Størrelsen på et betalingsgebyr skal for eksempel svare til de rimelige omkostninger, der er forbundet med at modtage betalingen. Et urimeligt gebyr vil kunne tilsidesættes eller nedsættes.

Nogle gebyrer er bestemt i loven, som eksempelvis rykkergebyrer, der maksimalt må være 100 kr. og sendes tre gange.

Ændring og forhøjelse af gebyrer

Virksomheder kan som udgangspunkt ikke indføre eller forhøje et gebyr ensidigt på virksomhedens initiativ. Det kræver, at virksomheden har aftalt at sådanne ændringer kan ske med forbrugeren, for eksempel i aftalevilkårene. Det skal også være beskrevet i aftalevilkårene, i hvilke situationer og efter hvilke kriterier virksomheden kan ændre eller indføre gebyrer.

Gebyrændringer skal varsles til forbrugeren. I forhold til kravet om varsling skelnes der mellem væsentlige og uvæsentlige ændringer.

En væsentlig gebyrændring er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en forhøjelse på mere end 10 % af det hidtidige gebyr - medmindre gebyret må anses som ubetydeligt i forhold til prisen på den vare eller tjenesteydelse, forbrugeren har købt.

Nye gebyrer eller væsentlige ændringer skal varsles individuelt via et ”varigt medie”, fx mail eller brev. Varslingen skal indeholde oplysninger om størrelsen på det nye/ændrede gebyr.

Hvis ændringen medfører, at forbrugeren kan vælge at opsige aftalen, skal dette også stå i varslingen.

En uvæsentlig gebyrændring skal ikke varsles individuelt. Varslingen kan derfor for eksempel ske ved oplysning til kunderne via virksomhedens hjemmeside.

Hent gældende Gebyrvejledning 2008 (pdf)

 

"Virksomheden skal gøre forbrugeren tydeligt opmærksom på den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive gebyrer, første gang forbrugeren får prisen på varen eller tjenesteydelsen at vide".

Relaterede sager

Se alle