Afgørelse

Sagsnummer
19/05616

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Retssag om konsekvenserne af mangelfuld kreditværdighedsvurdering

Forbrugerombudsmanden indtrådte i retssag om overgældssat forbruger for at få prøvet, om mangelfuld kreditværdighedsvurdering medfører, at forbrugeren ikke skal betale renter og gebyrer af forbrugslån.

Et forbrugslånsselskab havde efter Forbrugerombudsmandens vurdering foretaget en mangelfuld kreditværdighedsvurdering af en forbruger, inden selskabet tildelte forbrugeren et forbrugslån.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at selskabet – hvis det havde foretaget en tilstrækkelig kreditværdighedsvurdering – kunne have forudset, at lånet ville overgældssætte forbrugeren.

Forbrugeren kunne ikke betale ydelserne på lånet, og forbrugslånsselskabet anlagde retssag mod forbrugeren. Herefter indtrådte Forbrugerombudsmanden i retssagen som mandatar for forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden gjorde under retssagen gældende, at selskabet på grund af den mangelfulde kreditværdighedsvurdering havde beskæftiget sig med uansvarlig långivning, og at det ville være i strid med redelig handlemåde at kræve, at forbrugeren skulle betale renter og gebyrer på det lån, som selskabet skulle have afstået fra at udbetale.

Retssagen blev afsluttet ved forlig, således at forbrugeren kun skulle tilbagebetale det lånte beløb uden renter og gebyrer.