Afgørelse

Sagsnummer
20/11795

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 96
  • Aftaleloven
  • § 38 c
  • § 36
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Udsteder skulle indløse værdien af oplevelsesgavekort uden krav om gebyr eller kvittering for køb

Det skal være aftalt med forbrugeren, hvis en virksomhed vil kræve et gebyr for at udbetale værdien på gavekort. Gebyret må ikke være uforholdsmæssigt højt, og virksomheden må ikke kræve, at forbrugeren fremviser en kvittering, før gavekortets værdi kan blive udbetalt.

Forbrugerombudsmanden modtog en række henvendelser fra forbrugere vedrørende en virksomhed, som udstedte elektroniske oplevelsesgavekort, fx til restaurantbesøg og hotelophold. Virksomheden krævede et gebyr på 125 kr., hvis forbrugerne ønskede værdien på gavekortene udbetalt inden de udløb. Desuden ville virksomheden ikke udbetale gavekortets værdi, medmindre forbrugeren kunne fremvise en kvittering for køb af gavekortet.

Efter betalingslovens § 96 kan virksomheder, der udsteder ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester, kun opkræve et gebyr for at udbetale værdien af tjenesten, hvis det fremgår af aftalen mellem virksomheden og forbrugeren. Desuden må gebyret for udbetalingen højst svare til virksomhedens faktiske og nødvendige omkostninger forbundet med udbetalingen, så længe omkostningerne ikke er uforholdsmæssigt høje.

Forbrugerombudsmanden fandt, at oplevelsesgavekortene var ”ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester”, hvor forbrugerne kan kræve værdien udbetalt efter reglerne i betalingslovens § 96, jf. § 1, stk. 5.

Gebyret på 125 kr. fremgik ikke af virksomhedens aftalevilkår. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at virksomheden ikke kunne kræve et gebyr for at udbetale værdien på gavekortene til forbrugerne.

Efter Forbrugerombudsmandens vurdering var et gebyr på 125 kr. i øvrigt uforholdsmæssigt højt.

Derudover vurderede Forbrugerombudsmanden, at det udgjorde et urimeligt aftalevilkår efter aftalelovens § 38 c, jf. § 36, når virksomheden krævede, at indehaveren af gavekortet skulle fremvise en kvittering for købet af  gavekortet for at få værdien udbetalt. Derfor var kravet om kvittering i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Virksomheden tilrettede efterfølgende sin praksis i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens vurdering.