Afgørelse

Sagsnummer
19/09668

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 96

Festivalarrangør kunne ikke kræve gebyr ved udbetaling af værdikort

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at en virksomhed ikke opfyldte betingelserne i betalingslovens § 96, stk. 4, for at opkræve et gebyr for indløsning af værdikort i perioden fra værdikortenes udløb til 1 år efter udløb.

En virksomhed afholdt en festival, hvor det var muligt for festivalgæster at ombytte kontanter til værdikort, som kunne benyttes til at betale i alle boder på festivalen. Ved ombytning til et værdikort opkrævede virksomheden et depositum på 100 kr. Indehaveren af værdikortet ville få udbetalt depositummet sammen med restværdien på kortet, hvis indehaveren krævede restværdien indløst, inden festivalen var slut. Hvis indehaveren derimod krævede indløsning efter festivalens afslutning, tog virksomheden et administrationsgebyr på 100 kr., hvilket virksomheden modregnede i depositummet.

Udstederen af elektroniske penge må kun kræve et gebyr for indløsning af elektroniske penges restværdi i bestemte tilfælde. Fx kan udstederen opkræve et gebyr, hvis indehaveren kræver restværdien indløst, inden de elektroniske penge udløber, eller hvis indehaveren kræver restværdien indløst mere end 1 år efter udløbet, i begge tilfælde forudsat at gebyret fremgår af aftalen mellem udsteder og indehaver. Det fremgår af betalingslovens § 96, stk. 4.

Efter Forbrugerombudsmandens vurdering udgjorde værdikortene elektroniske penge omfattet af betalingsloven. Indehaveren af et værdikort ville derfor kunne kræve restværdien indløst efter reglen i betalingslovens § 96.

Efter Forbrugerombudsmandens vurdering måtte værdikortene anses for udløbet ved festivalens afslutning, fordi de ikke kunne bruges andre steder end på festivalen og ikke kunne medbringes til brug på festivalen fx året efter. Derfor var betingelserne i betalingslovens § 96, stk. 4, nr. 1-3, ikke opfyldt i tiden fra festivalens afslutning til 1 år fra festivalens afslutning. Virksomheden kunne derfor ikke lovligt kræve et gebyr for indløsning af værdikort i denne periode.

På baggrund af Forbrugerombudsmandens vurdering har virksomheden bekræftet, at de ophører med at kræve administrationsgebyr for indløsning af værdikort.