Afgørelse

Sagsnummer
22/10276

Lovgivning

  • Renteloven

Optikerkæde opkrævede ulovlige rykkergebyrer

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var i strid med rentelovens § 9 b, stk. 2, at en optikerkæde opkrævede mere end tre rykkergebyrer fra en forbruger, som havde misligholdt de månedlige betalinger for sit brilleabonnement. Forbrugerombudsmanden vurderede også, at rykkergebyrerne var ulovlige, da forbrugeren var blevet faktureret rykkergebyrer på 105,50 kr.

En optikerkæde og en forbruger havde indgået en aftale om et abonnement, hvor forbrugeren skulle betale et fast månedligt beløb for leje af briller. Da forbrugeren misligholdt de månedlige ydelser, opkrævede optikerkæden igennem en længere periode tre rykkergebyrer på 105,50 kr. for hver af de udeblevne månedlige betalinger.

Optikerkæden oplyste, at rykkergebyret på de 105,50 kr. bestod af et rykkergebyr på 100 kr. og et betalingsservicegebyr på 5,50 kr., da forbrugeren havde tilmeldt aftalen til betalingsservice.

Selvom forbrugeren et par gange i abonnementsperioden betalte et beløb svarende til den månedlige ydelse, havde forbrugeren ikke på noget tidspunkt nedbragt restancen til 0 kr. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var der derfor tale om én varig restance i rentelovens forstand.

Ifølge rentelovens § 9 b, stk. 2, kan der højst kræves et rykkergebyr på 100 kr., og højst for tre skrivelser vedrørende samme ydelse. Det følger af § 9, stk. 2, 2. pkt., at hvis skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed har været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der højst kræves rykkergebyr for tre skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at det var i strid med rentelovens § 9 b, at optikerkæden opkrævede mere end tre rykkere fra forbrugeren, idet forbrugeren var i restance i hele perioden. Det var endvidere i strid med bestemmelsen, at rykkergebyret, som optikerkæden opkrævede, var på 105,50 kr.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det fremgår af rentelovens § 9, stk. 4, at hverken antallet af rykkere eller beløbets størrelse på rykkerne kan fraviges til skade for skyldneren, når rykkerne baserer sig på et aftaleforhold mellem en forbruger og en erhvervsdrivende.

Forbrugerombudsmanden anmodede optikerkæden om at ophøre med den beskrevne praksis for opkrævning af rykkergebyrer og tilbageføre allerede fakturerede rykkergebyrer, opkrævet i strid med rentelovens § 9 b i alle sine eksisterende og tidligere kundeforhold, samt orientere disse kunder om den ændrede praksis.

Optikerkæden meddelte Forbrugerombudsmanden, at den pågældende praksis var indstillet, og at kæden havde iværksat tiltag til at sikre tilbagebetaling til de af kædens øvrige kunder, som måtte være blevet opkrævet for mange og for høje rykkergebyrer.