Lån

Kreditomkostningsloft (ÅOP-loft mv.)

I Danmark gælder der et kreditomkostningsloft bestående af tre lofter, der hver især sætter en grænse for, hvor høje omkostninger der kan kræves for lån til forbrugere.