Afgørelse

Sagsnummer
22/07144

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for vildledende prissammenligninger og besparelsesudsagn på el

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var vildledende, at en erhvervsdrivende, som på vegne af sine medlemmer faciliterede budrunder for elselskaber for at kunne tilbyde laveste elpris, ikke oplyste, at man sammenlignede energileverancer med fastpris og energileverancer med variabel pris, samt hvad forskellen og risikoen var, og endvidere ikke kunne dokumentere besparelsesudsagn.

En erhvervsdrivende faciliterede budrunder på vegne af sine medlemmer, hvor elselskaber kunne byde ind med laveste elpris. Elselskabet, der tilbød den laveste elpris, solgte strømmen til medlemmerne i et år, hvorefter elprisen skulle forhandles igen for det kommende år, hvor der igen skulle laves en ny budrunde. Hvis forbrugeren ikke havde tilmeldt sig den nye budrunde, overgik forbrugeren til elselskabets normale variable produkt.

Den erhvervsdrivende markedsførte sin ydelse på Facebook med udsagnet ”Politiken har sammenlignet elpriser. Resultatet blev knap 2.000 kr. i prisforskel. Du kan også få rabat – udfyld nu på […]”, og en henvisning til en artikel fra Politiken. Det var Forbrugerombudsmanden opfattelse, at udsagnet var egnet til at give forbrugeren det indtryk, at alle forbrugere kunne sparer på elregningen ved at skifte til den pågældende elaftale. Den erhvervsdrivende kunne dog ikke dokumentere, at alle forbrugere kunne spare på elregningen ved at skifte til den erhvervsdrivendes elaftale. Endvidere var rabataftalen tidsbegrænset, ligesom prissammenligningen vedrørte elpriser fra året før, hvilken ikke fremgik af annoncen.

Endvidere var det Forbrugerombudsmanden opfattelse, at det var vildledende, at den erhvervsdrivende sammenlignede sit variable prisprodukt med andre energiselskabers fastprisprodukter, da den erhvervsdrivende i en mail til sine medlemmer skrev ”I oktober har vores snitpris været 92 øre/kWh. Har du i dag fast kvartalspris, betaler du i 4. kvartal: […]” efterfulgt af en række priser på kvartalsprodukter hos udvalgte elselskaber. Markedsføringen var egnet til at give forbrugerne det vildledende indtryk, at den erhvervsdrivendes produkt var af samme art, kvalitet og i det væsentligste blev solgt på samme vilkår, som de produkter fra andre elselskaber, der blev oplistet i mailen.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 5 og § 6, sammenholdt med § 8, over for virksomheden.