Afgørelse

Sagsnummer
20/02035-

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 4
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Elselskab vedtog udenretlig bøde for ulovligt telefonsalg

Et elselskab vedtog en udenretlig bøde på 400.000 kr. for ulovligt tele-fonsalg til 58 forbrugere. Elselskabet havde rettet uanmodet telefonisk henvendelse til en række af forbrugerne. Under nogle af samtalerne havde elselskabet også vildledt forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden modtog i perioden 2. januar 2020 til 27. maj 2021 klager fra 58 forbrugere over et elselskabs telefonsalg. 29 af forbrugerne klagede over, at de telefoniske henvendelser var uanmodede. 37 af forbrugerne klagede (også) over indholdet af telefonsamtalerne.

Elselskabet oplyste, at de telefoniske henvendelser til forbrugerne var sket på baggrund af såkaldte leads indeholdende et samtykke fra forbrugeren til telefonisk markedsføring. Leadene var indhentet af elselskabet i samarbejde med en række leadvirksomheder fx i forbindelse med, at forbrugerne havde deltaget i konkurrencer på internettet.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at elselskabet ikke havde dokumenteret, at forbrugerne udtrykkeligt og utvetydigt havde anmodet om en telefonisk henvendelse fra elselskabet. De telefoniske henvendelser var derfor i strid med forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1.

Under telefonsamtalerne havde en række af forbrugerne blandt andet fået urigtige oplysninger om priser og mulige besparelser. Derudover havde elselskabet givet nogle af forbrugerne det indtryk, at elselskabet ringede på vegne af forbrugernes nuværende elselskab eller en uafhængig organisation.

Elselskabet blev politianmeldt for at have overtrådt forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse i forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, samt vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8. Elselskabet vedtog en udenretlig bøde på 400.000 kr. for de ulovlige opkald.