Afgørelse

Sagsnummer
22/03488

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 13
  • 20

Bygge- og anlægsvirksomhed kunne ikke dokumentere udsagn om klima, miljø og bæredygtighed i markedsføringen

Det var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 20, at en bygge- og anlægsvirksomhed markedsførte sine produkter med klima-, miljø- og bæredygtighedsudsagn uden at kunne dokumentere disse, hvilket er et krav efter markedsføringslovens § 13.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på, at en virksomhed markedsførte sig med klima- miljø og bæredygtighedsudsagn, såsom ”Her bygger vi bæredygtigt” og ””Vi er klimaneutrale”” på en fysisk byggeplads samt på virksomhedens hjemmeside.

Markedsføringen var henvendt til andre erhvervsdrivende.

Virksomheden sendte dokumentation for, at den havde foretaget en række tiltag med fokus på klima, miljø og bæredygtighed. Forbrugerombudsmanden havde ikke bemærkninger til dokumentationen for tiltagene, men var dog af den opfattelse, at tiltagene ikke kunne begrunde de udsagn, virksomheden havde anvendt i markedsføringen. 

Markedsføringen var derfor i strid med dokumentationskravet i markedsføringslovens § 13 og forbuddet mod vildledning mellem erhvervsdrivende i markedsføringslovens § 20.

Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at bygge- og anlægsbranchen har en høj CO2e-belastning og et højt forbrug af naturressourcer, at der i byggematerialer bliver anvendt en lang række uønskede stoffer, samt at byggerier påvirker omgivelserne på en række andre punkter, herunder ved udtømning af ikke-fornybare energiressourcer, global opvarmning, indeklima, træk på vandressourcer, ozonlagsnedbrydning, forsuring, eutrofiering og fotokemisk ozondannelse.

Videre lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at der på tidspunktet for markedsføringen blev opført tilsvarende byggerier med en lavere CO2e-belastning end et af de byggerier, virksomheden markedsførte med klima- og bæredygtighedsudsagn. Byggeriet var derfor ikke væsentligt mindre klimabelastende end tilsvarende byggerier.