Afgørelse

Sagsnummer
21/10500

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 6, stk. 4

Det fremgik ikke tydeligt, at henvisninger skete på baggrund af betaling

En virksomhed overtrådte forbuddet mod skjulte kommercielle hensigter i markedsføringslovens § 6, stk. 4, idet det ikke fremgik tydeligt af virksomhedens hjemmeside, at de kun henviste forbrugere til virksomheder, der betalte et beløb pr. henvisning, der resulterede i en aftale.

Forbrugerombudsmanden modtog i efteråret 2021 en klage over en hjemmeside, som ifølge klager foregav at være uafhængig, selvom der kun blev formidlet kontakt til virksomheder, der ville betale for henvisningen. Ifølge klagen gav hjemmesiden det indtryk, at de testede alle virksomheder inden for den pågældende branche, da det ikke fremgik tydeligt, at de kun henviste til de virksomheder, som de ”samarbejdede” med.

I et høringssvar oplyste virksomheden, at deres formål er at forbedre gennemsigtigheden på markedet og gøre det nemmere for forbrugere at vælge den rette ydelse for dem. Virksomheden oplyste, at de tester virksomheder ud fra en række parametre, og derudfra vurderer, om det er en virksomhed, de ønsker at samarbejde med. De oplyste videre, at det oplyses på forsiden af hjemmesiden samt på en underside, at de kun anbefaler de virksomheder, de ”samarbejder” med.

Det følger af markedsføringslovens § 6, stk. 4, at erhvervsdrivende klart skal oplyse om den kommercielle hensigt med enhver form for handels-praksis, herunder reklame. Det betyder, at skjult reklame og skjulte kommercielle hensigter i øvrigt er forbudt.

Reklame og andre kommercielle hensigter skal derfor tydeligt markeres som sådan, medmindre det allerede fremgår tydeligt af sammenhængen, at der er en kommerciel hensigt bag.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomheden havde en kommerciel hensigt, når de omtalte, anbefalede eller henviste til de virksomheder, de ”samarbejdede” med, og at dette ikke fremgik tydeligt af hjemmesiden.

Det skyldtes, at formuleringen ”som vi samarbejder med” efter Forbrugerombudsmandens vurdering ikke tydeligt oplyste forbrugeren om, at virksomheden modtog et beløb for henvisningen, såfremt den førte til en aftale, samt at de kun anbefalede de virksomheder, som ville betale for det. Vurderingen blev understøttet af, at hjemmesiden efter Forbrugerombudsmandens opfattelse gav forbrugeren det indtryk, at der var tale om en uvildig og objektiv guide, og at virksomhederne udelukkende blev anbefalet på baggrund af de af virksomheden opstillede testparametre.

Forbrugere skal oplyses om enhver kommerciel hensigt bag fx en omtale eller henvisning, inden eller samtidig med, at de ser omtalen eller henvisningen. Derfor var det ikke tilstrækkeligt, at forbrugeren var nødt til at scrolle eller klikke sig videre på hjemmesiden for at finde oplysningen.