Øvrige nyheder

Trafikselskaberne ændrer praksis for byttepenge i busserne

Fra den 7. juni er der ikke længere nogen begrænsning for, hvor mange byttepenge en passager kan få tilbage i bussen. Ændringen sker, efter at Forbrugerombudsmanden har vurderet, at den hidtidige praksis har været i strid med kontantreglen i betalingsloven.

Buschauffører i Danmark må ikke afvise passagerer, der ønsker at betale kontant for en busbillet, med den begrundelse, at chaufføren ikke kan give byttepenge tilbage ud over til nærmeste hundrede kroner. Hidtil har buschaufførerne kun taget imod beløb op til nærmeste hundrede kroner.

Hvis en passager eksempelvis skulle betale 26 kroner for en rejse og kun havde en 200-kroneseddel, så har chaufførerne hidtil afvist at tage imod betalingen. Dermed er der sket en forskelsbehandling af de kontantbetalende forbrugere.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at den hidtidige praksis er en overtrædelse af kontantreglen i betalingsloven. På den baggrund har Trafikselskaberne meddelt Forbrugerombudsmanden, at selskaberne har besluttet at ændre praksis.

En bestemmelse om byttepenge udgår derfor også af de såkaldte ”fælles landsdækkende rejseregler” med virkning fra den 7. juni 2023. De fælles landsdækkende rejseregler er trafikselskabernes egne vilkår, som også skal være i overensstemmelse med kontantreglen i betalingsloven.

Buspassagerer skal dog naturligvis være opmærksomme på, at buschauffører ikke kan have ubegrænsede byttepenge i bussen.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Kontantreglen gælder også i busserne. Der er passagerer, som enten ønsker eller har brug for at kunne betale med kontanter, og de må ikke være forhindret i at kunne tage bussen af den grund. Kontantreglen er til for at beskytte dem.”

Lovgrundlag:

§ 81. En betalingsmodtager er forpligtet til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis denne modtager betalingsinstrumenter omfattet af denne lov, jf. dog § 5 i hvidvaskloven og stk. 2-6.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved fjernsalg eller ved betalingstransaktioner i ubemandede selvbetjeningsmiljøer.

Stk. 3. Betalingsmodtagere, som er beliggende i områder, hvor der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter, er uanset stk. 1 alene forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00. Betalingsmodtagere, der ikke modtager kontanter i tidsrummet kl. 20.00-22.00, skal opsætte skilte herom. Erhvervsministeren fastsætter, i hvilke områder i Danmark der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelse af kontanter. Erhvervsministeren offentliggør en meddelelse herom på Erhvervsministeriets hjemmeside.

[...]

Stk. 6. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at bestemte typer af betalingsmodtagere er forpligtet til altid at modtage betaling med kontanter uanset stk. 1-3.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.