Betalinger

Spærring af betalingstjenester

Forbrugerombudsmanden behandler også sager, der vedrører spærring af betalingstjenester.

En udbyder af betalingstjenester, som for eksempel en bank, kan have vilkår om adgang til at spærre et betalingskort eller adgangen til netbank eller andre betalingsinstrumenter i aftalen med forbrugeren.

Vilkåret skal ifølge betalingslovens § 92, stk. 1, være begrundet i forhold til betalingsinstrumentets sikkerhed eller mistanke om uberettiget brug.

Eksempler på årsager i tilknytning til betalingsinstrumentets sikkerhed, der kan begrunde spærring:

  • Fornyelse af betalingskort, før kortet udløber, og kortet ikke indleveres
  • Kendskab eller mistanke om, at kortdata er blevet kompromitteret

Eksempler på uberettiget brug, der kan begrunde spærring:

  • Misbrug foretaget af tredjemand, som for eksempel har stjålet et betalingskort
  • Forbrugerens eget misbrug for eksempel i form af overtræk
  • Kontoforholdet, som betalingsinstrumentet er knyttet til, er opsagt
  • Omfattende køb på et betalingskort inden for et meget kort tidsrum, der ligger uden for forbrugerens normale forbrugsmønster

Hvis der er tale om et betalingsinstrument med en kreditfacilitet, kan instrumentet for eksempel spærres, hvis der er en væsentlig forhøjet risiko for, at forbrugeren ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse.

Udbyderen skal som udgangspunkt underrette forbrugeren om spærringen af betalingsinstrumentet og årsagerne hertil inden spærringen. Det gælder dog ikke, hvis en underretning vil skade hensynet til sikkerheden. Det følger af betalingslovens § 92, stk. 2.