Uanmodede henvendelser

Brug af konkurrencer

Det er tilladt for virksomheder at bruge konkurrencer som led i deres markedsføring, også købsbetingede konkurrencer. Virksomheden skal dog altid gøre forbrugeren opmærksom på konkurrencens vilkår – altså hvilke specifikke krav og betingelser, der knytter sig til deltagelsen.

Vejledning

Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke

Læs vejledningen om brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring her

Relaterede sager

Se alle