Afgørelse

Sagsnummer
23/00697

Lovgivning

  • Aftaleloven
  • § 38 b
  • § 38 c
  • § 36

Betalingstjeneste ændrer vilkår efter henvendelse fra europæiske forbrugermyndigheder

Forbrugerombudsmanden og de øvrige europæiske forbrugermyndigheder i CPC-netværket har vurderet, at flere af betalingstjenestens vilkår var urimeligt svære at forstå for forbrugerne. Efter dialog med betalingstjenesten herom, har betalingstjenesten accepteret at ændre sine vilkår og betingelser.